Energiselskap med los på bedriftsmarkedet

1. januar 2015 vil bedriftsdelen av LOS hete LOS Energy. Målet er å bli en ledende energipartner i Norden.

Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS AS.

Privatdelen vil bestå som i dag og fortsatt hete LOS.

- Med over 55.000 strømleveranser i bedriftsmarkedet er det viktig for oss å fremstå så profesjonelt og dedikert som dette markedet forventer. I tillegg harmonerer taktskifte bra med den nordiske veksten i storkundesegmentet, sier Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS AS.

I LOS Energy vil det jobbe i underkant av 30 medarbeidere. En enhet vil kun fokusere på små og mellomstore bedrifter, mens andre vil jobbe mot storkundesegmentet i Norge og Norden.

LOS Energy har ifølge selskapet en markedsandel på rundt 70 prosent av bedriftsmarkedet på Sørlandet, og nærmere 20 prosent nasjonalt.

- Konkurransen er knallhard og vi må sloss hver dag for vår posisjon, men vi opplever i stadig større grad at våre bedriftskunder også bruker oss i spørsmål knyttet til energiledelse, sier Tønnesland

LOS Energy er et heleid datterselskap av Agder Energi AS og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013. Selskapet er den største strømleverandøren, målt etter volum, i det norske bedriftsmarkedet. De selger årlig ca. 8 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 500.000 husstander).