Energirådgivere

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

FirmaNorconsult
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfrist10.11.2019

Brenner du for klimaet?

Norconsult har bærekraft som satsingsområde i den kommende strategiperioden. Med stor faglig bredde og godt inngrep i alle samfunnsrelaterte markedsområder, har vi en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn i riktig retning i forhold til en bærekraftig utvikling.

Avdeling for Energi og smartteknologi har søkelys på hele verdikjeden fra produksjon til bruk av termisk energi. I tillegg til å etablere smarte automasjons- og styringssystemer for å utnytte energien mest mulig effektivt. Vi ser etter løsninger hvor forbrukeren holder energibehovet sitt på et lavest mulig nivå, samtidig som energisystemene integreres for å ivareta fleksibilitet og gjenbruk. Vi ønsker at nødvendig energibehov dekkes ved hjelp av energibærere/-løsninger som innebærer minst mulig belastning for miljøet.

Vi opererer med prosjekter hovedsakelig i Norge og innen markedsområdene energi, industri, bygg & eiendom og vann & avløp. Våre arbeidsoppgaver er svært varierte, fra generelle energiutredninger og innledende konseptanalyser til detaljprosjektering, kontrahering og byggeoppfølging. Vår kompetanse og fokus på bærekraftighet skal gi våre kunder kostnadseffektive løsninger med minst mulig karbonfotavtrykk.

Avdelingen består i dag av 25 dyktige personer med en god spredning i alder og erfaring. Våre prosjekter og ansatte har vunnet flere prestisjetunge miljø- og innovasjonspriser de siste årene og vi ønsker å fortsette og markere oss med vår faglige kompetanse. Vi er derfor interessert i å knytte til oss flere dyktige ressurspersoner som kan bidra til vår synlighet i markedet og den videre utviklingen av de fagområdene vi jobber med.

Vi søker derfor etter både nyutdannede og erfarne energirådgivere med utdannelse fra universitet/høgskole. Vi søker etter kandidater som har en eller en kombinasjon av følgende bakgrunn/erfaring:

Energirådgiver som har noen års erfaring med tidligfase energianalyser innen bygg og eiendomsmarkedet. Det er en fordel at du har jobbet med relevante miljøstandarder, som BREEAM o.l. Nettverk i bransjen verdsettes, men vi vil også vurdere nyutdannede kandidater med riktig faglig bakgrunn.

Energirådgiver som brenner for energifaget generelt og sol- og batteriteknologi spesielt, og ønsker å videreutvikle dette faget i Norconsult. Nettverk i bransjen og erfaring med prosjektering av solenergianlegg er en fordel, men oppfordrer også nyutdannede til å søke.

De riktige kandidatene er/har forøvrig;

 • Interesse for å videreutvikle sine fagområder i Norconsult
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, gjennom rapporter og presentasjoner
 • Trives like godt i store tverrfaglige prosjekter, som i mindre enfaglige prosjekter
 • Målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar
 • Egenskaper til å bidra sosialt på en avdeling med høy trivselsfaktor.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Erlend Haugland Næs

Avdelingsleder Hovedkontor

Tlf. +47 45404864 Send e-post

Vis flere stillinger: