Energiproduksjonen godt rustet for kald vinter

Norge går vinteren i møte med en god balanse mellom momentant forbruk og produksjon.

Statnetts rapport Norsk effektbalanse, maksimallast vinter 2012-2013 viser at effektbalansen, forholdet mellom produksjon og momentant forbruk, er god både for en normal kald og en svært kald vintersituasjon.

Været er avgjørende for hvor mye strøm som vil bli brukt, for en normalt kald vinter er maksimallasten for kommende vinter estimert til ca 22 200 MW.

For en svært kald vinter forventes et lastnivå på 24 000 MW. Siste forbruksrekord ble satt 6.januar 2010 mellom klokka 09.00-10.00, med en last på i underkant av 24 000 MW. Hvis hele Norges befolkning hadde skrudd på 5 panelovner hver, tilsvarer det et forbruk på 24 000 MW.

For å kunne håndtere et så høyt forbruk er det viktig å ha nok produksjon tilgjengelig. På produksjonssiden er tilgjengelig vintereffekt for kommende vinter i Norge beregnet til 27 400 MW.

Ifølge Statnett er sannsynligheten for at vi skal få en kuldeperiode som gir oss et energiproblem er lav, men de må ta høyde for at det kan skje.

Energisituasjonen i Norge er i stor grad avhengig av mengden vann (fyllingsgrad) i vannmagasinene. De siste tallene fra NVE viser at fyllingsgraden på i uke 47 lå på 85,1%, 3,6% over medianen.

Kraftprisene for kommende vinter synes, som følge av magasinsituasjonen, å bli liggende på et lavt nivå. Et lavt prisnivå fører til økt forbruk.