Energiministeren opprettholder krafttrasé

 Lagmannsretten fant i juni at konsesjonsvedtaket for kraftledningen Ørskog-Sogndal var ugyldig. Nå har olje- og energiminister Tord Lien bestemt at vedtaket likevel skal opprettholdes.

Olje- og energidepartementet ga i desember 2011 konsesjon for kraftledningen gjennom Bremanger, men vedtaket har møtt motbør. I slutten av juni i år fant Gulating lagmannsrett at vedtaket var basert på feil faktisk grunnlag og derfor ansett ugyldig. Nå har Olje- og energidepartementet, som ikke er part i saken, vurdert samme grunnlag som lagmannsretten, men kommet til motsatt konklusjon:

– Kraftledningen Ørskog-Sogndal er viktig av hensyn til kraftforsyningen i Midt-Norge og på Nordvestlandet. Ledningen er også nødvendig for å få nye småkraftverk i Sogn og Fjordane på nettet. Det har vært motstand mot alle traséalternativene gjennom Bremanger. Jeg har kommet til at konsesjonsvedtaket fra desember 2011 er basert på korrekt faktisk grunnlag, og at det derfor skal opprettholdes, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Naturvernforbundet mener den borgerlige regjeringen burde ha utnyttet det leder Lars Haltbrekken beskriver som «en enestående mulighet til å rette opp fadesen fra de rødgrønne».

– Ikke engang en kjennelse fra domstolene forhindrer olje- og energiministeren i å legge kraftlinjen gjennom et naturreservat. Hvor i all verden har det blitt av respekten for vernet natur? spør Haltbrekken. (©NTB)