Energimerker yrkesbygg i hele Norge

Sandefjord-bedriften Termoenergi og elektrikerkjeden Norgeseliten blir den første, landsdekkende alliansen som energimerker yrkesbygg etter innføring av den obligatoriske merkeordningen i fjor.

1. juli 2010 ble det innført lovfestet krav om energimerking av alle privatboliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut. Bygg som er større enn 1000 kvadratmeter skal energimerkes uansett. Nå lanserer energimerkingselskapet Termoenergi og elektrikerkjeden Norgeseliten landets første riksdekkende tilbud for oppnå lovpålagt energiattest.

- Selv om NVEs første halvårsrapport viser at 52.000 boliger og bygg allerede er energimerket, var det kun 1700 av disse som var yrkesbygg. Det er mange som ikke følger opp ordningen, og disse vil kunne oppleve en svekket pris- og konkurransesituasjon den dagen boligen eller bygget skal selges eller leies ut, sier daglig leder Lars Seeberg i Sandefjord-bedriften Termoenergi.

- De aller fleste eksisterende boliger som er merket får energikarakter D til F. Bygninger som følger byggeforskriftene fra 2007 vil normalt få C eller D. Lavenergibygninger, passivhus og lignende vil få A eller B, sier Seeberg.

I følge NVEs halvårsrapport ble 1700 yrkesbygg energimerket i 2010. For disse var snittkarakteren D. Det finnes ca. 250.000 yrkesbygg i Norge der ca. 150.000 er større enn 1000 kvm.

- Yrkes- og næringsbygg skal merkes av en fagperson som oppfyller definerte kompetansekrav satt av NVE. I tillegg til at yrkesbygg må merkes hvis de skal selges eller leies ut, må alle yrkesbygg over 1.000 kvadratmeter ha energiattest uansett. Det pålegger loven dem, sier Seeberg.

Termoenergi er en av flere aktører som utfører energimerkingen. Selskapets allianse med elektrikerkjeden Norgeseliten gjør at energimerkingen nå kan utføres over hele Norge.

- Norgeseliten merker en stigende etterspørsel etter energimerking, og er svært fornøyde med å kunne tilby et skreddersydd, landsdekkende tilbud. Kjøpere og selgere av bygg blir stadig mer oppmerksomme på de enorme forskjeller i energikostnader på bygg som ellers fremstår som noenlunde like, sier daglig leder i Norgeseliten, Arne Nordal.