Energigründerprisen til Erik Nilssen

Årets Energigründerpris er tildelt Erik Nilssen i Bio Varme AS. Prisen ble overrakt av statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet under konferansen Næringsutvikling med ny energiteknologi 24.november.

Prisen deles ut av de tre arrangørene Innovasjon Norge, Enova og Norges forskningsråd og skal gå til enkeltpersoner som har gjort en utrettelig innsats med FOU-basert næringsutvikling innenfor fagområdet energieffektivitet og nye fornybare energikilder. - Årets energigründer har vist seg som en av de store stayerne innen bioenergiområdet og har etablert to bedrifter, heter det i juryens begrunnelse. Nilssen etablerte Norsk Biobrensel AS i 1985 som majoritetseier og daglig leder. Bedriften bygde en briketteringsfabrikk som leverte brensel til større bioenergianlegg. På det meste ble det levert 1000 tonn biobrensel pr. år. Bedriften gikk konkurs i 1988 som et resultat av at den lave oljeprisen gjorde det vanskelig for biobrensel å konkurrere. - Men som en sann gründer lot ikke Nilssen seg knekke, men gikk på en ny etablering to år senere, sier juryen. I 1990 satset Nillsen på nytt som eneeier og daglig leder i Bioenergi AS. Forretningsideen er totalentrepriser for biobrenselteknikk og avfallsgjenvinning. Bedriften har etablert 4 biovarmeanlegg i Oslo-området (totalt 35 GWh). I tillegg har Bioenergi AS vært fødselhjelper for ytterligere 4 biobenselfyrte nærvarmeanlegg og 3 anlegg for produksjon av briketter og pellets (25.000 tonn, 100 GWh). Hydro Texaco kom inn på eiersiden i 1999 og virksomheten har nylig fusjonert med BioVarme AS. Tekst: Kristen Ulstein