Energibesparende løsninger i det nye operahuset

Det nye operahuset får en rekke energibesparende løsninger - blant annet Norges største solcellepanel. Prosjekt Nytt Operahus er med i EU-prosjektet ECO-culture, som setter fokus på energieffektiv teknologi i kulturbygninger i Europa. Et av energisparetiltakene er å benytte det siste innen solcelleteknologi.

På operahusets sørfasade vil såkalte wafere forvandle sollys til elektrisitet. Solcellene er integrert i 450 m2 glassfasade og utgjør det hittil største solcellepanelet i Norge. Det er på denne måten operahuset får ren, fornybar og vedlikeholdsfri energi rett inn på strømnettet. ECO-culture-prosjektet har også som mål å energieffektivisere ved å dimensjonere systemene og utnytte automatikk slik at det ikke brukes mer lys, ventilasjon, varme og kjøling enn nødvendig. Gjennom å legge vekt på lave trykkfall og mengderegulering blir det små energitap i systemene. Videre gir detaljert loggføring svar på hvor vi bruker energi, hva vi bruker den til og hvilken energikilde som benyttes. For operaen er det snakk om sparetiltak som beløper seg til ca. 75 kWh/m2 per år, eller over 25 prosent besparelse. EU støtter prosjektet med omlag 5 millioner kroner. Andre punkter knyttet til energibruken i det nye operahuset: Behovsstyrt og energieffektiv distribusjon av ventilasjon, inkludert fuktighetskontroll. Mengderegulerte styringsstrategier for luft, varme og kjøling. Kontrollstrategier for glassfasade, lys, ventilasjon, varme og kjøling for utnyttelse av dagslys, og utnyttelse av passiv oppvarming og kjøling.