Fra venstre: Øivind Horpestad, styreleder Endúr ASA, Jeppe Raaholt, daglig leder BMO Entreprenør, og Vidar Pettersen, hovedeier og grunnlegger av BMO. Foto: Endúr

Endúr ASA kjøper BMO Entreprenør AS

Børsnoterte Endúr ASA har inngått avtale om å kjøpe BMO Entreprenør AS.

- BMO Entreprenør komplementerer Endúr innen vedlikeholds- og oppgraderingstjenester. Gjennom å kombinere kompetansen og kapasiteten vår vil vi kunne påta oss mye større marine byggeprosjekter som for eksempel anlegg til landbasert oppdrett og offentlig kystinfrastruktur som havner og kaier langs den norske kystlinjen, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr i en melding.

BMO Entreprenør har spesialisert seg som tilbyder av vedlikeholds- og oppgraderingstjenester for marine infrastrukturprosjekter i Norge. De har rundt 150 ansatte og hovedkontor i Kongsberg, med regionale kontorer på Askøy og i Ålesund. I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 480 millioner kroner, opplyser Endúr.

- BMO Entreprenør er en veldrevet virksomhet med en nisjekompetanse som utfyller Endúrs nåværende marine tjenesteportefølje. Særlig spesialisttjenestene innen kaier og havner, inkludert tilknyttede undervannstjenester, kompletterer oss på ypperlig vis, sier Eikeland.

I juni i år offentliggjorde Endúr en ambisjon om å bygge et selskap med driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i løpet av de neste to årene.

«Den viktigste driveren for å nå disse målene er en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi, som også blir godt tatt imot av kundene i det som er et svært fragmentert leverandørmarked for marin infrastruktur. Oppkjøpet av BMO Entreprenør er således et viktig skritt mot målsettingen om å bygge Endúr til å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge innen 2022», skriver de i pressemeldingen.

- Endúrs ambisjon om å skape den ledende marine tjenesteleverandøren i Norge er noe hele teamet vårt stiller seg bak. Vi tror at vår marine infrastrukturkompetanse vil være spesielt viktig for den sterke veksten vi ser innen landbasert oppdrett og den forventede økningen i offentlige investeringer for å tette dagens vedlikeholdsetterslep i norske havner, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør BMO Entreprenør.

BMO Entreprenør vil fortsette å operere under sitt nåværende merkenavn. Selskapets egenkapitalverdi er priset til 448 millioner kroner i oppkjøpet.