Endringer i Trondheim Energiverks toppledelse

Bjørn Hølaas er konstituert i stillingen som administrerende direktør i Trondheim Energiverk AS (TEV). Han har de siste årene vært ansvarlig for Strategi og Forretningsutvikling i selskapet.

Bjørn Hølaas overtar toppstillingen etter Kristian Aa, som går inn i en nyopprettet stilling i Statkraft for å lede videreutviklingen av Statkraftkonsernets satsing innen kunderettet virksomhet. - Endringene i ledelsen er et resultat av Statkraftkonsernets strategi for å utvikle og styrke posisjonen som leverandør av kraft og varme til husholdninger og bedrifter i årene fremover, sier styreleder Jon Brandsar. Statkraftkonsernets ambisjon er å øke lønnsomhet og vekst innenfor nett, kraftsalg og fjernvarme. Konsernselskapene Trondheim Energiverk og Skagerak Energi samt kraftsalgsselskapet Fjordkraft og de tilknyttede selskapene Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) og Agder Energi leverte i 2005 strøm og varme til om lag 600.000 strøm- og nettkunder. Bjørn Hølaas er 44 år gammel og bor på Vikhamar. Han har bakgrunn fra blant annet ledelse, salg og markedsføring, og ble ansatt i Trondheim Energiverk i 1999 som markedssjef. De siste to årene har Hølaas sittet i konsernledelsen med ansvar for strategi, forretningsutvikling, innovasjon, organisasjon og kommunikasjon. Bjørn Hølaas skal lede videreutviklingen av TEV innenfor Statkraftkonsernet. Kristian Aa er 51 år gammel og bosatt i Stjørdal. Han har mange års erfaring fra industrien blant annet ved Tinfos Jernverk AS, Elkem AS Meråker Smelteverk og Dyno Industrier i Stjørdal. I 1998 begynte Kristian Aa i Trondheim Energiverk hvor han ble konsernsjef i 2003. Kristian Aa har ledet TEV i en svært aktiv periode når det gjelder fornyelse og utvidelse av produksjonsanleggene innen kraftproduksjon og fjernvarme. Utbyggingene av Leirfossene kraftverk, Heimdal varmesentral og fjernvarmeledning over Byåsen, er godt i gang. Aa skal lede Statkraftkonsernets restrukturering av kunderettet virksomhet. Hans arbeidssted vil være i Trondheim. Trondheim Energiverk AS (TEV) er et av landets største energiverk med en omsetning på ca. 1,5 mrd. TEV produserer, distribuerer og selger energi i form av elektrisitet og fjernvarme og har store ambisjoner om fremtidig utvikling og vekst. Trondheim Energiverk AS er 100 prosent eiet av Statkraft Regional Holding AS. Statkraft har et sterkt fokus på å videreutvikle selskapet som en sterk regional virksomhet innenfor Statkraftkonsernet. Trondheim Energiverk AS har om lag 380 ansatte, hovedkontor i Trondheim og seksjon i Tydal. Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til nærmere 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på 91 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Bulgaria skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.