Endringer i EBA

Ole-Kristian Vefferstad som er leder av Kompetanseavdelingen i EBA og leder av Opplæringskontoret i EBA Oslo, har akseptert et tilbud om å bli politisk rådgiver i Arbeiderpartiets Stortingsgruppe.

Stillingen er av midlertidig karakter og Ole-Kristian har i den anledning søkt om permisjon foreløpig frem til 31.12.06, hvilket EBA har innvilget. EBA synes det er positivt at vi har en medarbeider som på denne måten kan bidra i samfunnets politiske arbeide. Entreprenørskolen som ledes av (og fortsatt skal ledes av) Lene Eikefjord har organisatorisk vært underlagt Kompetanseavdelingen v/Ole-Kristian, men overføres nå til Juridisk avdeling v/Jan Olaf Dukan. Thomas Norland som i dag er en av 3 faglige ledere i EBA Oslos Opplæringskontor, overtar stillingen som leder av Kompetanseavdelingen og leder av Opplæringskontoret i EBA Oslo. Til å ivareta Thomas nåværende oppgaver har EBA ansatt Arild Larsen som har vært faglig leder i EBA Oslo avdeling tidligere, og som nå har ønske om å komme tilbake. Han vil starte i jobben senest 1. februar 2006. Organisasjonsendringene vil gjennomføres med virkning fra 1. desember 2005.