Endelig klart for nytt Munch-museum

Onsdag kveld sa Oslo-politikerne ja til å bruke 2,7 milliarder kroner på Lambda – det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Dermed er mange års kamp for å skaffe bedre fasiliteter til arven etter Edvard Munch endelig i mål.

Nå gjenstår kun formaliteter, som godkjenning av reguleringsplanen før arbeidet kan settes i gang. Byrådet forventer en oppstart av byggeprosjektet i løpet av våren 2015 og en ferdigstillelse i 2019.

Med dette er enda et nytt kulturbygg på gang til å bli realisert i hovedstaden. Byggingen av det nye Nasjonalmuseet er allerede i gang på Vestbanen og man skal bygge nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Fra før har vi den monumentale operaen på plass i samme område. Norge får dermed en langt sterkere kulturell hovedstad enn tidligere og Oslo blir mange arkitektoniske merkebygg rikere. Dette vil garantert gi en effekt med langt flere besøkende på kulturinstitusjonene, både fra Norge og utlandet.

Det har vært mye krangling om utbyggingen av det nye Munchmuseet. Frp, MDG og Rødt valgte å si nei i onsdagens avstemming. De ønsket andre alternativer – Frp ønsket en fortsatt tilstedeværelse på Tøyen. Med dette alternativet ville man hatt behov for en omfattende renovering av eksisterende museum. Dagens løsning er langt fra tilfredsstillende og ikke Munch-arven verdig på noen som helst slags måte. Vi må løfte frem landets mest kjente kunstner på en helt annen måte enn hva vi gjør i dag, og det er ikke et sekund for tidlig at man nå kan komme i gang med å sette opp et bygg den verdenskjente maleren fortjener. Det er bra vi har beslutningstakere som tør å si ja til et såpass stort økonomisk løft. Dette vil bli en god investering for Oslo og Norge – og vil gi mye tilbake på kort og lang sikt. Det viser tilsvarende satsninger i utlandet. Det gir en boost til hele regionen.

Det finnes helt sikkert momenter i den vedtatte Lambda-utbyggingen som kunne vært bedre – men nå var det nok med diskusjoner og krangling. man må våge å ta en beslutning – noe man nå endelig har gjort. Det er ikke mulig å tilfredsstille absolutt alle med en slik omfattende utbygging – med både kostnadsnivå og lokalisering som stridstemaer. Med denne løsningen kan også innbyggerne forvente et løft på Tøyen, slik det ble lagt frem i avtalen fjor.

Utbyggerne i hovedstaden går nå spennende tider i vente. Flere store kulturbygg-kontrakter vil etter hvert stå i kø. Slike utbygginger er noe entreprenørene liker – utfordringer og muligheter til å være med på å prege fremtidens Oslo.