Foto: Ådne Homleid.

Endelig 110 km/t på nye E18 gjennom Vestfold

Onsdag 1. oktober 2014 kl. 12.00 blir det skiltet 110 km/t på ny E18 Gulli-Langåker.

Det er to kortvarige unntak hvor skiltet hastighet blir satt ned til 80 km/t på grunn av fare for kø.

Det gjelder strekningen forbi Aulerød-krysset (kryss nr. 37) i Tønsberg om morgenen fra kl. 07.30 til kl. 08.30. Det samme gjelder sørover om ettermiddagen i Natvall-krysset (kryss nr. 42) i Sandefjord, hvor hastigheten blir satt ned til 80 km/t fra kl. 15.30 til kl. 16.45. På begge steder er det registrert kødannelser som slår tilbake til E18 i rushtiden.

-Vi er fornøyd med at hastigheten nå settes opp før vinteren kommer. Det er da gode kjøreforhold når skiltet hastighet økes, sier prosjektleder Steinar Aspen.

Prosjektet E18 Gulli-Langåker ble offisielt åpnet for fire felt 4. juli 2014.