En ulykke for veinorge

Fremskrittspartiet mener at regjeringens overføring av 17.000 kilometer riksvei til fylkeskommunene er en ulykke for veinorge.

Samferdselspolitisk talsmann Arne Sortevik sier at disse veiene har et vedlikeholdsetterslep på 12 milliarder kroner, men at staten langt fra overfører et tilsvarende beløp til fylkeskommunene.

Regjeringens grep er forankret i Nasjonal transportplan, kommuneproposisjonen og forvaltningsreformen. De endelige vedtak blir fattet i juni før Stortinget tar sommerferie.

- Skal omgjøres
- Dette vedtaket skal omgjøres. Det er det første vi kommer til å ta fatt i etter at vi har vunnet valget i september og dannet regjering. Dette er ingen veireform, men ren ansvarsfraskrivelse, sier Sortevik til NTB.

Frp er ikke bare motstander av dette opplegget fordi partiet vil avskaffe fylkeskommunene, men fordi regnestykket ikke går opp. Det er stor motstand rundt om i landet.

- Høringene i samferdselskomiteen viste skepsis og motvilje. Mange følte at de blir påtvunget et veinett som de ikke får midler til å vedlikeholde. Ytterligere forfall i riksveinettet blir det eneste resultatet, sier Sortevik.

- Går ikke opp
Nasjonal transportplan forespeiler at det i 2009 skal overføres et beløp tilsvarende det som skal dekke etterslepet, men ifølge Sortevik er ikke dette tilfellet.

- Dette slår ikke til. Det blir mindre penger til denne reformen i 2010 enn det staten som eier bruker i 2009. Alle skjønner jo at det ikke går opp. Staten blir sittende med dagens stamveier, som allerede er de beste veiene, og her skal det bevilges store summer. Men de veiene som mest trenger vedlikehold, blir overført til fylkeskommunene uten at det følger nok penger med, sier Sortevik.

Han viser til at det er lagt inn en liten sukkerbit i form av en låneordning på to milliarder kroner, men at dette langt fra dekker behovet.