En stille revolusjon

Elbiler er blitt hverdagen for mange nordmenn, både i og utenfor de større byene rundt om i landet. Men nærmest i det stille har elektriske varebiler også tatt en meget stor andel av nysolgte varebiler.

Stadig bedre rekkevidde, og selvsagt aller viktigst, utbudet av tilgjengelige elektriske varebiler, har nå gitt helt nye muligheter for de som ønsker å kjøre elektrisk på jobb. Den typiske håndverkerbilen er i ferd med å bli elektrifisert, og selv om andelen nye solgte el-varebiler stadig øker – har vi bare sett starten på denne utviklingen. Fordelene er åpenbare. Veldig ofte er dette biler som kjøres relativt kort på en vanlig hverdag, så rekkevidde burde ikke være noe problem. Ikke minst når se vi ser på batteriutviklingen som skjer i rekordtempo. Samtidig er det mange penger å spare ved bruk, ikke minst i byer som har høye bompengekostnader. For en håndverker som kjører mye på kryss og tvers rundt om i byene vil dette kunne bety store besparelser på kort tid. Selve driftskostnadene er naturligvis også på et annet nivå enn med varebiler med forbrenningsmotor. Dessuten får man støtte fra Enova når man går til innkjøp av disse modellene.

For mange vil det også være viktig å kunne profilere seg med å kjøre grønt, men når dette blir stadig mer vanlig, vil selvsagt dette i seg selv ikke være spesielt oppsiktsvekkende i en tid som dette. Dette vil mer bli reglen enn unntaket – fordelene må ligge i de samlede driftskostnadene. I et slikt perspektiv er det da viktig at man fortsetter med å opprettholde et skille mellom elektriske biler og utslippskjøretøy. Det er fortsatt slik at det må være noen økonomiske fordeler ved å bruke elbil, også varebiler, om det skal være interessant nok. Noe frem i tid, vil dette være nødvendig å jevne mer ut, men vi er ikke der ennå. For mange bedrifter vil det i utgangspunktet fortsatt være noen fordeler med å velge utslippsbiler på bekostning av el-varebiler, men dette vil noe frem i tid endre seg.

Enova varslet for noen dager siden at de kommer til å endre systemet sitt for støtte til elektriske varebiler. De går fra en løsning med tre faste støttesatser basert på bilenes motorkraft, til fordel for egne satser for hver bilmodell. Dette gjøres med bakgrunn i at man skal få et mer treffsikkert virkemiddel og rettferdig konkurranse bilmodellene imellom . De presenterer dette som en gladnyhet med bakgrunn i utbudet at mange nye modeller. VI håper dette også vil fremstå som en god nyhet når man ser den fulle effekten av endringene. Noen modeller kan bli dyrere, mens andre kanskje kan bli billigere. Det overordnede målet må være at støtten til å gå over til mer grønne løsninger, også for næringslivet, må bygges opp.

Utviklingen innen elektriske kjøretøy går nå rekordraskt. Stadig nye modeller kjøres ut i markedet. Dette gjelder i stor grad også for varebilene – og fremover vil dette skje i et enda raskere tempo enn vi så langt har sett. Og dette vil ikke bare skje fra de europeiske fabrikantene, også de asiatiske markedene er på ballen, og Kina leverer allerede flere modeller som finnes og som vil komme i det norske markedet.

Norge er fortatt en gigant i den elektriske utviklingen, og det må vi utnytte. Snart vil andre komme etter, selv om det går sakte. Hovedgrunnen til at Norge er blitt en storebror innen dette feltet er selvsagt statens subsidiering. Her vil det komme endringer, men man må se til at dette ikke stopper opp hele utviklingen. Klarer man å gjøre dette gradvis og parallelt med at stadig bede biler kommer ut i markedet vil dette gå seg til på en god måte.

Det meldes også stadig oftere at enkelte land innen en tidsperiode vil forby produksjon eller bruk av nye forbrenningsmotorer. Det gjenstår faktisk å se når dette skjer, men flere land begynner å bli ganske bestemte på dette – så det vi komme før eller siden. I mellomtiden ser vi at byggenæringen er begynt å bli en storforbruker av elektrisk utstyr som går langt utover driller og håndholdt utstyr. Nå er bilene som frakter utstyret også batteridrevet - samtidig som vi ser en stor endring innen både krav og utvikling av de tyngre anleggsmaskinene. Vi går en spennende elektrisk fremtid i møte.

Men samtidig må vi huske på at dieselen fortatt vil være med oss i mange år fremover. Og utviklingen innen dieselmotorer drukner ofte i det elektriske budskapet. Nye dieseldrevne maskiner fortjener mer oppmerksomhet enn hva vi ser i dag. De enormt strenge utslippskravene som maskinprodusentene har levert på de senere årene er imponerende, og viser at dette også vil få en enorm betydning på det totale utslippet – og vil være en del av vår hverdag også en god tid fremover.