- En rekke løftebrudd fra Regjeringen

- Regjeringens budsjettframlegg mangler næringspolitiske ambisjoner, uttaler Sverre A. Larssen, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Vi er mildt sagt overrasket over at en rød-grønn regjering går i bresjen for et permitteringsregelverk som vil føre til flere oppsigelser, sier Larssen. Han er også skuffet over reduserte avskrivningssatser og manglende veiinvesteringer. BNL om tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2006: - Regjeringens budsjettframlegg mangler næringspolitiske ambisjoner, uttaler Sverre A. Larssen, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL). Vi er mildt sagt overrasket over at en rød-grønn regjering går i bresjen for et permitteringsregelverk som vil føre til flere oppsigelser, sier Larssen. Han er også skuffet over reduserte avskrivningssatser og manglende veiinvesteringer. Strammere permitteringsregler gir oppsigelser BNL registrerer med skuffelse at Regjeringen strammer inn i permitteringsreglene ved å øke arbeidsgiverperioden med lønnsplikt til 10 dager. En FAFO-rapport fra 2004 konkluderer med at 10-dagers lønnspliktsperiode vil føre til oppsigelser og tap av kompetanse. Rapporten bekrefter at bedriftene i større grad vil ty til innleie og midlertidige ansettelser fremfor fast ansatte. En konsekvens av dette er en svekkelse av produktiviteten, rekrutteringen og helse, miljø og sikkerhet. Vi er overrasket at nettopp denne regjeringen støtter opp om en slik utvikling, uttaler BNL-lederen. Redusert avskrivningssats svekker investeringsviljen BNL er svært overrasket over at Regjeringen reduserer avskrivningssatsen for maskiner fra 25 til 20 %. Forslaget innebærer at det blir mindre attraktivt å investere i Norge. SV har i hele valgkampen flagget en avskrivningssats på 25 % for å styrke norsk industri. Det er oppsiktsvekkende at SVs næringspolitiske fanesak nå er lagt død, fremholder Sverre A. Larssen. Samferdsel taper med ny regjering Stoltenberg-regjeringen følger ikke opp sine egne vedtak om å øke samferdselsbevilgningene. AP, SV og SP fikk i fjor gjennomslag for å styrke planrammene til samferdsel i Nasjonal transportplan (NTP). BNL er skuffet over at de samme partiene ved første budsjettanledning bevilger over 800 millioner mindre til veiinvesteringer enn lovet.