En milliard til nye boliger i juni

Husbanken har godkjent 4566 boliger for oppføringslån på til sammen 4,2 milliarder kroner i første halvår av 2004.

I juni ble 943 boliger godkjent for oppføringslån på til sammen nærmere en milliard kroner. Hittil i år har Husbanken mottatt søknader om lån til oppføring av 5653 nye boliger. Det er sju prosent flere boliger enn i de første seks månedene av 2003. Av disse boligene er det i overkant av 1000 studenthybler. Blant godkjenningene i juni er det en klar overvekt av større boligprosjekt i regi av borettslag og private utbyggere i boområder.