Én milliard kroner til forskningsmiljøer

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til forskningsmiljøer. 16 prosjekter skal jobbe med helseforskning, datahåndtering og bærekraftig matproduksjon.

Hensikten med midlene er å gi næringslivet et konkurransefortrinn og bidra til at norske forskningsmiljøer kan hevde seg internasjonalt, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Tilgang til data og godt utstyr gjør Norge attraktivt for toppforskere og studenter. Nye forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser er en viktig del av satsingen vår på forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Blant dem som får tildelt penger er Norsk institutt for vannforskning, som skal kartlegge miljøet langs kysten.

– Dette er et godt eksempel på at prosjektene som når opp, må ha nasjonal betydning, og være tilgjengelig for næringsliv og forskningsmiljøer over hele landet. Tildelingen på en milliard kroner til topp moderne verktøy for datahåndtering, laboratorier og utstyr bidrar til å øke forskningskapasiteten vår, sier direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Totalt var det 114 konsortier som søkte om til sammen sju milliarder kroner, etter at Forskningsrådet utlyste én milliard kroner forrige høst.