En justering av markagrensa vil komme

I Norge er det mange flotte områder rundt byene som i dag er vernet, og på mange måter har det vært positivt for samfunnsutviklingen. Da har vi klart å bygge ut de større byene og samtidig har vi klart å ta vare på de grønne lungene rundt utbyggingen. 

Men det er slik at tidene endrer seg, og det er jo ikke slik at det som var riktig for flere tiår siden er riktig for nåtidens og fremtidens byutvikling. Spesielt i Oslo har det vært steile fronter mellom de som ønsker å ta av markagrensa og de som ønsker et absolutt vern. Denne debatten har alltid ligget der, men en knapphet på utviklingsområder dras stadig oftere frem – og en justering av markgrensa synes å komme stadig nærmere.

Man kan godt si at en videre utbygging vil kunne gi utbyggerne økt fortjeneste, og at det kun er de som ønsker en slik utvikling – men slik er det ikke. Å ta en del av marka rundt de store byene for å sikre en boligutvikling har selvsagt også viktige samfunnsmessige aspekter. Det er en sterk boligmangel enkelte steder og det er en utopi at landets større byger vil merke mindre press av denne typen fremover. Man kan selvsagt gjennomføre relativt kraftige fortettinger i flere av disse byene, men det finnes også her begrensninger. Vi regner med at det også er motforestillinger mot å fjerne alle grønne lunger i byene og det er ikke alle steder man kan bygge ubegrenset i høyden – og da vil mangel på arealer etter hvert bli stadig mer prekært. Da bil det beste, og enkelte steder det eneste valget, å ta av markagrensa.

Ingen ønsker et frislipp innenfor dette området – her må det reguleres strengt og hvilke områder man skal bygge ut må gjennom grundige prosesser. Utbyggingen inntil eksiterende eller nye kollektivknutepunkter vil selvsagt bli viktig. Antall kvadratmeter man skal ta av marka må selvsagt også vurderes nøye. 

Vi i Norge er opptatt av gode friluftsområder og at det finnes en viss nærhet til dem. En av de store fordelene med å bo i en norsk by er nærheten til marka. Og selv om langt fra alle benytter seg av dette tilbudet – er det viktig å opprettholde denne nærheten. Vi ser ikke noen motsetninger mot at markagrensene kan justeres noe og det å ta vare på friluftsinteressene. De grensene som en gang ble satt kan ikke vare evig. Samfunnet endrer seg og da må det være mulig å gjøre noen begrensede justeringer også innen dette området.

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norstat på vegne av NRK viser at befolkningen nesten er delt på midten i dette synet. 49 prosent sier de er imot å røre på grensa mens 44 prosent vil justere markagrensa som et tiltak mot boligprisveksten. Det er dermed mange som nå sier de vil gjøre justeringer. Utviklingen går ganske sikkert mot at det på et tidspunkt vil bli åpnet for en utbygging av mange markagrenser rundt om i landet – det er bare et spørsmål om tid. Da blir det selvsagt viktig å gjøre dette på den riktige måten. Her får både de folkevalgte og samfunnet for øvrig en viktig oppgave, for kampen mellom vern og utbygging er vanskelig.