Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En halv million arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav under koronakrisen

500.499 arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav siden uke 11, da Norge satte inn en rekke koronatiltak.

Det viser tall for uke 11 til 37 fra Nav.

I tillegg har 22.429 personer mottatt kompensasjon som frilansere og selvstendig næringsdrivende.

I alt fra uke 12, som var uka etter at de store koronatiltakene trådte i kraft, har 492.000 personer fått ferdigbehandlet sine søknader om dagpenger. Mange fikk forskudd på dagpenger under våren. 530.000 personer har søkt om dagpenger i løpet av perioden.