En av fem jobber alltid eller ofte overtid

Hver femte nordmann oppgir at de alltid eller ofte jobber overtid. Det går fram av YS' arbeidslivsbarometer.

Barometeret, som er en årlig datainnsamling av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv, legges fram tirsdag. Ifølge Aftenposten viser barometeret at rundt 20 prosent jobber alltid eller ofte overtid, mens 40 prosent jobber overtid «noen ganger».

Arbeidslivsbarometeret viser også at det er arbeidstakere som har såkalt oppgavestyrt arbeid, som jobber mest overtid, mens de som har såkalt klokkestyrt arbeid der arbeidstiden er definert ut fra hvor mye tid som skal brukes på jobb, jobber mindre overtid.

Videre framgår det av barometeret at det er innen telekommunikasjon/IT at flest arbeidstakere opplever at arbeidsgiver sjelden følger reglene for overtidsbetaling. 25 prosent svarer at de opplever dette, mens andelen er 21 prosent innenfor barnehage, skole og utdanning.

Av arbeidstakere som oppgir at de alltid eller ofte må jobbe overtid, og som har rett til vanlig overtidsbetaling, opplever 16 prosent at arbeidsgiver aldri, sjelden eller bare noen ganger følger reglene for overtidsbetaling, skriver avisen.