Fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen, ordfører i Lillehammer Espen Johnsen, Geir Fevang, Lillehammer, Carl Olav Holen, Lillehammer, ordfører i Elverum Erik Hanstad, Hans Erik Skari, Elverum og fylkesordfører i Hedmark Arnfinn Nergård. Foto: Marit Thobiassen Strande, Hedmark fylkeskommune

Elverum og Lillehammer deler trepris

Juryen for Innlandets Trepris 2018 ble delt mellom Elverum og Lillehammer. Begge kommunene har arbeidet målrettet med å bruke tre i sine nye bygg.

Det var to glade ordførere som tok imot prisen på vegne av hver sin kommune, skriver Hedmark fylkeskommune på sin internettside.

For Lillehammer kommune er det arbeidet med Gartnerhagen 6 (tidligere Fåberggata 152) som sikrer dem prisen. Bygget er et leilighetsbygg med 47 nye omsorgsboliger.

Elverum kommune får prisen for Hanstad skole.

– Det er rørende å se bilder fra Hanstad skole på Dagsrevyen når elever og lærere forteller om et mye bedre inneklima og at de har fått en helt annen skolehverdag, uttalte ordfører i Elverum, Erik Hanstad ved prisutdelingen.

– Dette har vært et artig prosjekt, men det har også vært en del av noe større. Om 14 dager setter vi i gang det neste store prosjektet. Da skal vi bygge en skole, sa ordfører i Lillehammer, Espen Johnsen.

Prisen er på 50 000 kroner som ble delt på de to vinnerne. Dessuten fikk de hvert sitt kunstverk. Det kom inn forslag på 14 ulike kandidater til treprisen i år.

Dette er juryens begrunnelse:

Lillehammer kommune – Gartnerhagen 6 (tidligere Fåberggata 152):

Foto: Jørn Hindklev

Bygget er et leilighetsbygg med 47 nye omsorgsboliger i massivtre. Bygget er oppført som passivhus. For å oppnå dette må varmetapet senkes til et minimum gjennom særdeles godt isolert og vindtett bygningskropp, godt isolerte vinduer og bruk av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Leilighetsbygget er bygd som et “trehus” hvor bærekonstruksjonen i vegger og dekker over bakken er i massivtre. Utvendig kles huset med brannimpregnert panel i gran uten pigment.

Leilighetsbygget skal ha ekstensive grønne tak beplantet med Sedum, hensikten med dette er:

Vegetasjonsdekke forbruker og forsinker nedbøren (redusere regnflom).

Den kjølende effekten av fordamping kan gi redusert kjølebehov sommerstid, samtidig som isolasjonsegenskapene kan redusere oppvarmingsbehovet vinterstid.

Vegetasjon på grønne tak filtrerer bort/samler opp forurensing fra lufta

Elverum kommune – Hanstad skole:

Foto: Hanne Kure Bjugstad, Elverum kommune

Elverum kommune var tidlig ute med ønske om å bli «treby» (medlem i Nordiske trebyer), og de utarbeidet allerede i 2008 en egen veileder for bygg i tre (og den evalueres og revideres nå).

Hanstad skole med klasserom i massivtre ble åpnet høsten 2017. Prosjektet er definert som en bærekraftig anskaffelse som skaper merverdi for samfunn, miljø og økonomi. I dette ligger både næringsutvikling, klima, miljø og kostnadseffektivitet.

Prosjektet har krevd samarbeid på tvers av fagområder innen kommunen har økt kompetansen på massivtrebygg. Bygget har bidratt til ny kompetanse og bedret kontakt med leverandører som følge av dialogarbeidet. Modulene som er brukt kan kopieres og deles med andre kommuner og det er standardisert for gjenbruk. Kort byggetid, solide og gode klasserom, godt inneklima og arbeidsmiljø for elever og lærere er viktige faktorer.

Elverum Kommune satser videre med fokus på miljø og bærekraft og nye bygg er planlagt og under oppføring. Det er stor interesse for besøk fra kommuner som vil se, føle og få informasjon. Dette stimulerer flere til å anvende mer tre og se etter nye løsninger ved bygging og rehabilitering av ulike bygg.

Dette er jurymedlemmene:

Thomas Breen, Hedmark fylkeskommune

Kjersti Bjørnstad, Oppland fylkeskommune

Sigbjørn Johnsen, Fylkesmannen i Hedmark

Bente Odlo, Fylkesmannen i Oppland

Per Ottar Walderhaug, Innovasjon Norge Innlandet

(Kilde: Hedmark fylkeskommune)