Elvekvartalet

Slik vil prosjektet se ut ovenfra når det er ferdig. Illustrasjon: JM Norge

Vel 6.600 kvadratmeter med gammel bebyggelse på Hotvet nær Drammen sentrum er jevnet med jorden og erstattet med tre moderne boligblokker.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruttoareal over terreng: 10.528 kvadratmeter

Bruttoareal under terreng: 4.158 kvadratmeter

Bruttoareal totalt: 14.686 kvadratmeter

Byggherre: JM Norge

Totalentreprenør: JM Norge

Kontraktsum: 220 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

Landskapsarkitekt: Stener Sørensen

Rådgivere: RIV: Rambøll l RIE: Rejlers Norge l RIG: Multiconsult l RIBr og RIA: Asplan Viak l RIB: ÅF Consult l RIVA og Vei: VA-Consult Drammen l Dagslysberegninger: ECT

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Kongsberg Entreprenør l Gartnerarbeider: Anleggsgartner Thorsby l Prefab: Thomas Betong l Spunt og peling: Seierstad l Elektro: Powertech Elektro l Rørlegger: Holtefjell VVS l Ventilasjon: Solland l Blikkenslager: A. Hansen l Brannsikring: Firesafe l Heis: KONE l Taktekking: IcopalTak l Stikking/oppmåling: Asker Oppmåling l Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Rekkverk: Sagstuen l Sprinkler: SP Sprinkler l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Dører: Swedoor l Byggevarer: Byggmakker Høvellast

Nye Elvekvartalet i Drammen nærmer seg ferdigstillelse. Den gamle bebyggelsen i Øvre Storgate 124 er jevnet med jorden, og erstattet med tre boligblokker med i alt 121 leiligheter.

– Det var veldig slitne bygg her, og litt virksomhet med frynsete rykte, som både naboer og politiet var veldig fornøyde med å bli kvitt. Boligprosjektet er et kjempeløft for området. Byggene er blitt veldig fine, og alle boligene er allerede solgt, sier prosjektsjef Trond Lilleengen i JM Norge.

JM Norge er både totalentreprenør og byggherre for prosjektet med en prislapp på 220 millioner kroner. Byggene har et samlet salgbart areal på 8.200 kvadratmeter, og har i alt åtte oppganger.

Ulik fasade

Den største av de tre blokkene har fire etasjer og en tilbaketrukket toppetasje, som dekker 63 prosent av bygget. De to andre byggene har tre etasjer og en tilbaketrukket toppetasje.

– De to mindre blokkene er lavere fordi de er bygd langs en offentlig gate. Da er høydekravene fra kommunen noe strengere, forklarer Lilleengen.

Den største blokken er i hovedsak bygd langs eksisterende bebyggelse, og kan derfor være noe høyere. Den tilbaketrukne toppetasjen dekker imidlertid ikke hele bygget. Etter ønske fra kommunen er den delt i to med en felles takterrasse mellom de to delene.

- Det største bygget har i alt fem oppganger. På grunn av størrelsen ønsket kommunen å dele opp bygget med ulike fasader. Bygget har derfor både grå og beige teglfasade i tillegg til trepanel og cembritplater. Det fremstår derfor som tre individuelle bygg, men de er koblet sammen, sier han.

– Vi er generelt godt fornøyde med materialene på fasadene. Også på de mindre byggene benytter vi vedlikeholdsfrie fasader i tegl og cembritplater samt noe panel for å bryte opp. Vi bruker også vedlikeholdsfrie og aluminiumsbeslåtte vinduer, legger han til.

125 parkeringsplasser

JM står også for salget av leilighetene, og begynte med overleveringen av de første boligene i uke 16.

Deretter har de nærmest åpnet en oppgang i måneden, og de siste leilighetene overtas i desember.

– Leilighetene strekker seg fra rundt 30 kvadratmeter til cirka 115 kvadratmeter i størrelse. Bortsett fra en ettromsleilighet, har alle leilighetene mellom ett og tre soverom. Boligene har også hver sin balkong, markterrasse eller takterrasse, sier Lilleengen.

I tillegg til boligene består prosjektet av en sammenhengende garasje under hele anlegget med i alt 125 parkeringsplasser. JM opparbeider også et utendørs fellesområde på bakkeplan med lekeplass og rekreasjonsområde.

Gått som planlagt

JM Norge kjøpte den i alt sju mål store eiendommen i Drammen i 2012.

– Reguleringsarbeidet tok litt tid, så vi begynte først med rivearbeidet første halvår i 2016. Det viste seg å være et mer omfattende rivearbeid enn vi hadde sett for oss. De gamle bygningsmassene var gjennomforurenset, så vi måtte bruke store kostnader på miljøsanering, sier Lilleengen.

Deretter begynte selve byggearbeidet andre halvår i 2016. Anleggsleder Trond Stian Borge i JM sier byggeprosessen har gått som planlagt, men at det til tider har vært en trang byggeplass.

– Med opp mot 60 lastebillass til byggeplassen daglig blir det noen logistikkutfordringer. Sånn er det bare i slike prosjekter, men det har løst seg uten store problemer. Ellers har byggeprosessen gått veldig bra. Vi følger fremdriftsplanen og er helt på budsjett, sier han.

Borge forteller at de har hatt god dialog med naboene både før byggestart og underveis i byggeprosessen.

– Det har vært noen reaksjoner på trafikk og støy, men generelt har det ikke vært mye motstand. De fleste er nok bare glade for å bli kvitt det som var her, sier han.

Klare JM-standarder

Borge legger til at de bygger etter klare føringer fra JM sentralt, knyttet til både materialbruk og byggesystem.

– Vi bruker prefabrikkerte veggelementer med ferdig monterte bæresøyler, og monterer etasje for etasje med byggekran. Det er en veldig forutsigbar og smidig byggemetode. I JM er det også egne standarder for utforming av bygg og leiligheter. Du kan kjenne igjen byggene våre, og dette er veldig et typisk eksempel på et standard JM-prosjekt, sier han.

Borge legger til at JM også benytter miljøvennlige materialer, og boligene deres er 25 prosent mer energivennlige enn myndighetenes krav. Alle boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i tillegg til energibesparende hvitevarer.