ELN fusjonerer med Danmarks største tegnestue

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (ELN) fusjonerer med Arkitema Architects, Danmarks største tegnestue.

ELN og danske Arkitema Architects fusjonerer, og blir dermed en stor aktør i Norden med 368 medarbeidere i Norge, Danmark og Sverige, skriver selskapeen i en pressemelding.

Arkitema Architects er Danmarks største tegnestue, og har siden 2012 vokst kraftig både når det gjelder omsetning og antall medarbeidere. Allerede før oppkjøpet hadde de to tegnestuene med stor suksess samarbeidet om supersykehuset Nytt Østfoldsykehus i Sarpsborg.

I Skandinavia er det lange tradisjoner for at arkitektfirmaer samarbeider om felles prosjekter på tvers av landegrensene. Med fusjonen utvider ELN sin virksomhet i Norge og får en sterk posisjon i Danmark og Sverige.

– Sammensmeltingen av våre ulike kompetanseområder gjør at vi kan utfordre de andre aktørene i det norske markedet. Målet er å oppnå like stor fremgang og vekst som Arkitema Architects i Sverige og Danmark. Med de markedsandelene vi har per nå er det rikelig med vekstpotensial innenfor vår nåværende strategi og forretningsmodell, sier ELN-partner Anne Guri Grimsby.

Arkitema Architects har sine røtter i Danmark, har eksistert i over 40 år og besitter i likhet med ELN solid kompetanse innenfor helsearkitektur.

Skandinavisk arkitektur og design er velkjent og etterspurt i hele verden, men i Arkitema Architects og ELN har man blikket rettet mot Skandinavia. Det har vist seg å være en lønnsom strategi som i de siste årene har skapt vekst for begge tegnestuene. Målet er å vokse til 500 medarbeidere innen 2020 gjennom økt fokus på spesialisering og forankring i det skandinaviske markedet.

– Vi har hatt veldig gode resultater, med en betydelig økning i omsetningen siden 2012. I Sverige har Arkitema Architects opplevd massiv vekst, og antall medarbeidere på stockholmkontoret alene har steget med 160 prosent siden 2012. Etter fusjonen har oslokontoret nå en stab på 31 medarbeidere, og kombinert med en sterk posisjon i både Sverige og Danmark får vi en betydelig opprustning på det norske markedet, forteller partner og utviklingssjef i Arkitema Architects Jørgen Bach.

Fellesnevneren for oppgavene i alle de tre skandinaviske landene er å skape funksjonell og samfunnsansvarlig arkitektur. Arkitema Architects jobber hovedsakelig med de fem fagområdene bolig, læring, helse, næring og urban design, og er anerkjent for sine prosjekter i København, som for eksempel Sluseholmen og KUA2, Københavns Universitet Amager.

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter heter fra nå av Arkitema/ELN Architects.