Ellen Stokstad ny justerdirektør

Ellen Stokstad er tilsatt som ny justerdirektør fra 1. januar 2007, da Helge Kildal fratrådte etter to åremålsperioder.

Stokstad er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (nå NTNU), med studieretning målefysikk. Hun har videreutdanning fra det Norske Veritas (DNV) og Forsvarets høgskole. Stokstad har tidligere arbeidet i diverse stillinger i DNV, bl. a. som leder for Materialavdelingen ved Skipsdivisjonen. Hun har vært rådmann i Gran kommune de siste 12 år. Før det var hun teknisk sjef samme sted. Stokstad har hatt og har en mengde styreverv for offentlig og privat virksomhet. Hun har deltatt i flere offentlige utvalg og er foreleser ved Forsvarets høgskole.