Ellen Hambro ny SFT-direktør

Fra 1. januar 2007 overtar Ellen Hambro (42) som toppleder i Statens forurensningstilsyn (SFT) etter Håvard Holm.

Det er et privilegium å få jobbe med noe så viktig som miljøområdet, sier Ellen Hambro. - Jeg gleder meg til å ta over ansvaret som øverste leder for SFT. Selv om SFT gjennom sin trettiårige historie har bidratt til å løse mange miljøproblemer, står verden overfor enorme utfordringer knyttet til særlig klimaendringer og miljøgifter. SFT har gode muligheter til å påvirke utviklingen gjennom våre virkemidler og de solide miljøkunnskapene vi besitter, sier SFT-direktør Ellen Hambro. Ellen Hambro kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, der hun har vært siden 2004. Her hadde hun ansvaret for departementets arbeid med ressursforvaltning og skogbruk. Før dette arbeidet hun 13 år Miljøverndepartementet, hvor hun har hatt ansvar for både kjemikalie- og avfallspolitikken. Ellen Hambro er utdannet jurist. Hun er den første kvinne som er beskikket som SFT-direktør. - Jeg kjenner SFT som en meget kompetent etat, med høy faglig integritet og med flinke medarbeidere. En av mine viktige oppgaver blir å videreføre og utvikle direktoratet som en fast og tydelig iverksetter av miljøpolitikken, sier Hambro.