Elkem Saudefaldene

Elkem Saudefaldene

Sted: Sauda

Prosjekttype: Anlegg

Totalkostnad eks mva: 2,1 mrd kroner

Byggherre: Elkem Saudefaldene

Teknisk rådgiver: Norconsult

Entrepriser Sønnå kraftverk: Bygg: AF Gruppen Norge - Trykkrør: VA Tech Hydro - Maskinsalkraner: Konecranes - Turbiner og ventiler: Rainpower - Generator: Alstom Norway - Kjøle- og lenseanlegg: Brattås - Lavspentinstallasjoner: Sauda Installasjon - Transformatorer: ABB, divisjon kraft - VVS: Klima og energiteknikk - Luker og porter: Lysaker & Thorrud - 300 kV linje: OPP Ledningstjeneste - 66 kV linje: Istad Energimontasje - 66 kV linje: Otera Entreprenør - Ferdigbetong: Ølen Betong - Betongarbeider: Byggekompaniet

Entrepriser Dalvatn kraftverk: Bygg: Veidekke Entreprenør - Trykkrør: VA Tech Hydro - Maskinsalkraner: Konecranes - Turbiner og ventiler: Alstom Norway - Generator: Alstom Norway - Kjøle- og lenseanlegg: Brattås - Lavspentinstallasjoner: Sauda Installasjon - Transformatorer: ABB, divisjon kraft - VVS: Klima og energiteknikk - Luker og porter: Lysaker & Thorrud
Entrepriser Slettdalsoverføringen: Bygg: Kruse-Smith - Anleggskraftlinje: Eltel Networks 

Andre større leveranser: Helitrans, Entreprenørservice, Brødene Selvik, Aartun Transport, BG Suldal, Sweco Norge, Rambøll Norge, Jøsok Prosjekt, Troll Power og Giertsen

AF Anlegg, Veidekke Entreprenør og Kruse-Smith har rustet opp og utvidet Elkem Saudefaldene i Sauda. Kraftproduksjonen er økt med 650 GWh til 1.850 GWh.

AF Anlegg har bygget Sønnå kraftverk som består av tre kraftverk i en felles fjellhall, samt drevet drøyt 30 kilometer med vanntunneler og sjakter. Veidekke har utvidet Dalvatn kraftverk med et nytt aggregat og drevet 1,6 kilometer vanntunnel. Kruse-Smith har drevet en to kilometer lang overføringstunnel som erstatter eksisterende rørgate. Norconsult har vært rådgiver for hele prosjektet. Oppgraderingen av Saudefaldene har en samlet kontraktssum på 2,1 milliarder kroner. AF Anlegg har hatt de to største enkeltkontraktene. Arbeidene startet i mai 2005 og skal avsluttes neste år. Alle de nye kraftverkene er nå tatt i bruk.

Vanninntrengning

Prosjektleder Kjell-Marwin Lavik i AF Anlegg forteller at den største utfordringen i prosjektet har vært vanninntrengning med høyt trykk på stuffene. Fjellet er stabilt, men har en del skyvesoner med mye sprekker. – Sammen med Elkem Saudefaldene har vi utviklet en ny injeksjonspakke som gir mulighet til for injeksjon via injeksjonsrør. Vi startet med å bore 12-17 hull på to meters lengde og 100 mm diameter i halvsirkel rundt stuffen. Så satte vi inn to meter lange stålrør som vi limte fast med fem-seks polyesterpatroner. Vi festet en kran (endestykke) på røret, før vi boret hele injeksjonsskjermen gjennom stålrøret som normalt bestod av 12-17 hull på 26 meter. Straks etter at vi drog ut borestrengen, kunne vi skru til kranen, sette på en overgang og begynne å pumpe inn sement. Det er en stor fordel at vi kunne stenge kranen straks vi hadde dratt ut borestrengen.
   
Når alle rør var satt inn, ble de forankret med kjetting (hvis et rør vil hoppe ut vil de to andre holde det igjen). Stålrøret ble stående igjen, mens kranen ble brukt om igjen. Den innpumpede sementen dannet en skjerm rundt stuffen som beskyttet mot vanninntrengning. Teknikken med injeksjonsrør er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom driftsleder Tor Rognli i AF Anlegg og Edvardt Dahl i Elkem Saudefaldene.
   
Skjermen danner et tilnærmet tett skall rundt tunnelen. Etter endt injeksjon ble det vanligvis drevet fire salver på fem meters lengde. Dette medførte at injeksjonsskjermene overlappet hverandre med cirka seks meter i lengderetning. Totalt er det boret 160.000 meter med sonder og injeksjonshull og pumpet inn 6.500 tonn sement.
   
På grunn av fjellkvaliteten har det vært nødvendig å flytte tunneltraseer og snu plasseringen av fjellhallen med kraftstasjonene 90 grader. 50.000 bolter og 25.000 kubikkmeter sprøytebetong er brukt som arbeidssikring i heng.

Verdensrekord

AF Anlegg har drevet sju overføringstunneler på til sammen 30 kilometer. Ifølge Lavik varierer de fra 27 til 60 kvadratmeter i tverrsnitt. – Tunnelene er drevet på konvensjonell måte med borerigg. Vi lastet på to stuffer med Volvo 220 med sidetipp skuffe, en stuff ble lastet ut med Terex beltemaskin og en Volvo 220 med rett-tipp skuffe ble benyttet på den fjerde stuffen. I to av tunnelene hadde vi et spesialtilpasset, usymmetrisk tunneltverrsnitt, slik at de var egnet for sidetipp i lasting av bilene på stuff. Vi har også drevet fem sjakter. To av disse er drevet med en Alimak og tre med Raise-drill.
   
I uke 21 i 2007 satte AF Anlegg verdensrekord med 165 meter på en uke. Tunnelen hadde et tverrsnitt på 38 kvadratmeter. Det ble brukt en Atlas Copco XL3 med 3038 boremaskin. Arbeidet skjedde med to skift. I løpet av uken ble det boret og avfyrt 33 salver, med mindre enn fire timer mellom hver syklus.
   
En kilometer inne i fjellet ligger det en fjellhall på 80 x 16 x 34 meter. Den rommer kraftverkene Sønnå høy og Sønnå lav. Hallen hadde et totalt utsprengt volum på 30.000 kubikkmeter og ble drevet med rigg med takskiver og pallet ned i tre seksjoner. På grunn av store spenn og vanninntrengning ble hallen omfattende sikret med bolter og sprøytebetong.
   
Prosjekteringsleder Øyvind Bøhagen i Norconsult forteller at vanninntrengning i tunnelene var den største utfordringen under prosjekteringen av arbeidene med oppgradering av Saudefaldene. – Vi måtte prosjektere alternative tunneltraséer, noe som fikk konsekvenser for fremdriften. Etter sonderboring ble plassering av fjellhallen flyttet og snudd for å tilpasse den til fjellet.  
   
Anleggsdirektør Yngve Jordal i Kruse-Smith sier at selskapet hadde to store utfordringer i arbeidet med Slettdalsoverføringen. – Det var et veiløst prosjekt så vi måtte bruke helikopter. Det meste av drivingen gikk greit, men mot slutten traff vi en sone med leire. Det betydde at vi måtte støpe en del. Vi greide likevel å levere før tiden.

Kraftproduksjon

Elkem Saudefaldene har et nedslagsfelt på 421,3 kvadratkilometer. Samlet avrenning i feltet er 1.216 millioner kubikkmeter vann. Totalt magasinvolum er 376 millioner kubikkmeter vann.
   
Sønnå høy har fallhøyde på 550 meter. Det er installert to like aggregater, hvert med en effekt på 106 MW. Det gir en kraftproduksjon på 1.015 GWh. Sønnå lav har en fallhøyde på 253 meter. Det er installert et aggregat, med en effekt på 60 MW. Noe som gir en kraftproduksjon på 330 GWh. Det er transformator for hvert aggregat som transformerer maskinspenningen opp til 300 kV. Dalvatn kraftverk utnytter et fall på 193 meter. kraftverket er utvidet med et aggregat på 10 MW, som sammen med et eksisterende aggregat på 25 MW, gir en kraftproduksjon på 200 GWh. Når kraftproduksjonen går for fullt renner det 70 kubikkmeter vann ut i Saudafjorden i sekundet. I forbindelse med opprustingen av Saudefaldene er to eldre kraftverk tatt ut av produksjon.

Lærerikt

Lavik sier at både størrelsen og kompleksiteten i prosjektet har vært lærerik og tilført AF Anlegg ny kompetanse. – På det meste hadde vi seks rigger i drift. Dette er det nest største prosjektet i AF Anleggs historie.
   
Prosjektleder Harald Kjetil Glendrange i Elkem Saudefaldene sier at en lærdom fra prosjektet er å bruke god tid til planlegging i forkant. – Vi har erfart at vi la opp til en relativt optimistisk byggetid, og burde ha beregnet en mer realistisk byggetid og lengre prøvedriftstid.
   
Byggeleder Helge Nilsen i Elkem Saudefaldene trekker fram størrelsen og antall aktører som skulle håndteres samtidig som den største utfordringen og det mest lærerike i prosjektet. Vannproblemene var også utfordrende og de var vanskelige å forutse.
   
Alle tre trekker fram bruken av webhotell som en positiv opplevelse. Glendrange sier at det var viktig for gjennomføring av prosjektet. – I dag er det nesten utenkelig å ikke ha det. Vi blir frigjort fra å tenke e-post og slipper å sende ut møtereferater og tegninger. Både byggherre og entreprenør sier at samarbeidet har vært godt og at arbeidet avsluttes uten noen tvister.

Tekst og foto: Ole Harald Dale