Eli Bjørhovde Rindal

Eli Bjørhovde Rindal ansatt i Treindustrien

Eli Bjørhovde Rindal (34) er ansatt som prosjektleder i Treindustrien. 

Stillingen er en utviklingsstilling som skal styrke kompetanse slik at trebasert industri og byggenæringen kan følge opp endrede forutsetninger i markedet og stadig økende etterspørsel etter trebaserte bygg.

Rindal kommer nå fra Sintef Byggforsk, og har tidligere jobbet seks år i Lett-Tak AS. Hun er utdannet ved UMB på Ås, og har master i Byggteknologi og arkitektur, retning treteknologi. Hun har god erfaring med BIM, 3D modellering, statikk og har jobbet med produkt- og miljødokumentasjon i sine tidligere jobber.

- Med Rindal på laget styrkes treindustrien for å møte den store interessen for tre som byggemateriale. Vi er svært godt fornøyd med å få Eli med på laget. Hennes faglige bakgrunn blir både viktig og nyttig når vi står midt i en prosess med digitalisering av byggenæringen, sier adm. direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Rindal tiltrer jobben 1. januar 2019.