Elevene får ikke timene de har krav på

Elevene ved landets videregående skoler får ikke alle undervisningstimene de har krav på. I enkelte fag får ikke elevene mer enn 75 prosent av timene de skal ha, viser tall fra elev- og lærerorganisasjoner.

Elev- og lærerorganisasjonene er nå i gang med å kartlegge hvor mye tid som er til undervisning, og hvor mye tid som går med til andre ting. De første rapportene som Norsk Lektorlag har fått inn fra lærerne, tyder på at det kan være et betydelig svinn i løpet av et skoleår, skriver Aftenposten. Mange lærere og elever er fortvilet over situasjonen, sier leder Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag. Minst 10 prosent av undervisningstiden går bort til alt fra skoleturer og teaterforestillinger til heldagsprøver og skidager. I noen tilfeller har Norsk Lektorlag dokumentert at elever bare har fått 140 av de 187 timene de skulle ha hatt i et fag i løpet av skoleåret. Årsaken til svinnet er at ledelsen ved skolene ikke tar høyde for alle aktivitetene som skjer på en skole når timeplanen legges opp i forkant av skoleåret. Planen tar som oftest utgangspunkt i minimumskravene, men utover skoleåret spiser andre aktiviteter, sammen med lærerfravær uten vikar, gradis av det opprinnelige timetallet. Dersom så mye som hver fjerde time forsvinner, bør det ringe noen varselklokker hos skoleledelsen. Skoler kan dra på ekskursjoner, og det skal være et mangfold i undervisningen, men det må være en riktig balanse mellom disse tingene og de fagene det skal undervises i. Det må skolen være oppmerksom på, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).