Elendig år for norsk vindkraft

Norske vindkraftverk hadde et rolig år i fjor, noe som gjorde at strømproduksjonen falt med 15 prosent.

–Vindforholdene i 2016 var de nest dårligste på flere tiår. I referansedatasettet vårt som går tilbake til 1981, var det bare 2010 som var dårligere, sier rådgiver David Edward Weir hosNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE)til Sysla.

Den totale vindkraftproduksjonen i fjor var 15 prosent lavere enn året før.

NVE årlige rapport om norsk vindkraftproduksjon, som legges fram mandag, viser at det i fjor ble produsert totalt 2,1 TWh vindkraft i Norge. Det tilsvarer 1,4 prosent av total strømproduksjon.

Produksjonsindeksen for norske vindkraftverk var på 92 prosent, som er det laveste siden begynnelsen av 2000. Produksjonsindeksen viser hvor mye som ble produsert målt opp mot produksjonen i et normalår.

Det ble ikke satt i drift ny vindkraft i fjor, ifølge NVE-rapporten.