Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Arkitekt: Arkitema Architects

Element NOR får råbygg-kontrakt på nytt Narvik-sykehus

Element NOR har inngått avtale med HENT om bygging av råbygget til nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 

Sykehuset bygges med betongelementer, og har miljøvennlig og vedlikeholdsfri sandwich-fasade, opplyser Element NOR i en pressemelding.

I tillegg kommer Helsehuset og Ambulansestasjonen som opsjoner med snarlig avklaringer.

- En travel vår og sommer har medført at Element NOR nå har en ordrereserve på over 210 millioner kroner. Med en ordinær årsomsetning på rundt 150millioner, vil denne reserven gi selskapet en betydelig styrke i forhold til videre optimalisering av interne produksjonsprosesser og pågående LEAN-forbedringsarbeid, sier daglig leder Isak Berntsen i Element NOR i meldingen.

Han forteller at reserven vil gi fabrikken i Balsfjord kontinuitet og jevnhet i produksjon i lang tid fremover. Berntsen understreker at dette er med på å sikre arbeidsplasser og vil gi ringvirkninger for andre nordnorske entreprenører og samarbeidspartnere for Element NOR.

- Element NOR er spesielt fornøyd med å få lov til å levere komplett råbygg. Fasader i betong-sandwich er bærende, og forenkler knutepunkter og løsningene. Lokal pukk og sand fra Balsfjord er så lokalt som mulig, og vil gi en miljøgevinst for nye sykehuset i Narvik. Element NOR har jobbet aktivt for optimalisering av resepter og energibesparelser, for å posisjonere seg som den klart mest miljøvennlige byggevareprodusenten i Nord-Norge, mener Berntsen.