Administrerende direktør i One Nordic kraftmontasje AS Oddgeir Anundsen (t.v.) og prosjektleder Jan Helge Egeland er fornøyd med inngåelse av kontrakten for rehabilitering av tunelene i nordre Vestfold. Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen

Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Statens vegvesen Region sør har skrevet kontrakt med One Nordic kraftmontasje AS på hovedentreprisen for rehabiliteringen av seks tunneler på E18 i nordre Vestfold.

Kontrakten er på snaue 161 millioner kroner (160 903 845,10). Det er hovedsakelig elektroarbeider som skal utføres. One Nordic kraftmontasje AS blir hovedentreprenør.

All teknisk utrustning skal i sin helhet byttes ut, også viftene. Det betyr bedre sikkerhet for trafikantene når arbeidene er ferdig. Tunnelene skal få bedre overvåkning, flere kamera og AID-systemet. Det betyr at det automatisk går en alarm på Vegtrafikksentralen hvis det stanser et kjøretøy i tunnelen.

I tillegg skal tre tekniske rom inne i tunnelene utvides og det skal bygges åtte nye tekniske bygg utenfor tunnelene. Arbeidet starter høsten 2016 i Hanekleiv-tunnelen, og i tur og orden deretter skal Løken-, Hillestad-, Bringåker-, Botne- og Brekke-tunnelen rehabiliteres. Arbeidet er beregnet ferdig i løpet av januar 2018.

I arbeidsperioden blir det tovegs-trafikk i motgående tunnel-løp i forhold til løpet der det arbeides. I prinsippet blir det samme trafikksituasjon som det i dag er ved Skjeggestadbrua i Holmestrand.