Illustrasjonsfoto: Johan Peter Krauge

Elektroavdelingen i Isachsen blir til Anleggselektro AS

Elektroavdelingen i Isachsen Gruppen går ut av konsernet fra og med 31. mars 2015.

Virksomheten blir drevet videre under navnet Anleggselektro AS og alle ansatte får tilbud om å bli med videre. Nåværende leder Øystein Lønberg skal fortsatt lede virksomheten og vil sammen med flere nøkkelpersoner være eiere i Anleggselektro AS.

Konsernsjef i Isachsen Kent Jensen er klar på at beslutningen er riktig for begge parter.

- Dette er en strategisk beslutning som hovedsakelig er fundert på at elektrofaget ikke ligger innenfor vår kjernevirksomhet. Etter en samlet vurdering har vi derfor konkludert med at Isachsen ikke er riktig eier for fremtiden. Vi har hatt en konstruktiv prosess med de nye eierne, som deler vår oppfatning av at virksomheten vil ha langt bedre utviklingsmuligheter når de nå kan manøvrere ut fra en selvstendig plattform, forteller Kent Jensen.

Det nyoppstartede selskapet, Anleggselektro AS, overtar oppdragsporteføljen og avtalene som er inngått fremover. Daglig leder Øystein Lønberg i Anleggselektro AS er godt fornøyd og har stor tro på fortsettelsen.

- For oss handler det om å gjøre mye av det samme som vi har gjort tidligere da vi var en del av Isachsen, men samtidig gir dette en større mulighet til å rendyrke vår kjernevirksomhet videre. Vi håper og tror flest mulig av de ansatte blir med oss videre, forteller Øystein Lønberg.

Både Lønberg og Jensen er enige om at dette er en riktig beslutning, samtidig presiserer begge at sannsynligheten er stor for at de ikke har møttes for siste gang.

- Det er mye som tilsier at vil samarbeide på anleggsprosjekter også i fremtiden. Anleggselektro AS leverer tjenester vi er avhengig av på mange av jobbene vi utfører, og vil dermed potensielt kunne komme i betraktning som en ekstern leverandør av denne type tjenester, avslutter Jensen.