Elektriker stjal strøm

En 43-årig elektriker fra Moss må i fengsel etter å ha blitt dømt for strømtyveri for tredje gang.

I mai 2005 ble elektrikeren dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for å ha koblet seg på nettet til Fortum Distribution AS. Året etter fikk han nok en dom i Moss tingrett for samme forhold. Denne gangen ble han dømt til 30 timers samfunnsstraff, skriver Moss Dagblad. I Moss tingrett denne gang forklarte elektrikeren at motivet var å sikre strøm til seg selv og familien etter at strømleverandøren kuttet strømmen til boligen hans. 43-åringen sa også at han hadde til hensikt å gjøre opp for seg. Han lot strømmåleren registrere hvor mye strøm de brukte. Denne gangen ble han dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, men ble frifunnet for erstatningskravet på 87.000 kroner.