Eldrebølge gir lave renter

Eldrebølgen vi står foran kan føre til lave renter lenge, mener KS sjeføkonom Per Richard Johansen. I forkant av eldrebølgen kommer en sparebølge som bidrar til å redusere rentenivået.

I et foredrag på et renteseminar hos DnB NOR Markets mandag var eldrebølgens innvirkning på de såkalte lange rentene tema. Scenariene Johansen blant annet trakk fram er en svakere økonomisk vekst i svært mange i-land som følge av nedgang i arbeidsstyrken, en sparebølge som vil føre til lave renter og et aksjemarked som fortsatt vil gå sterkt, men som mange venter vil klappe sammen når eldrebølgen setter inn om ti år. De norske tiårsrentene har ikke vært så lave som i år på 50 år. Seniorøkonom Erlend Lødemel i DnB NOR Markets pekte også på økt sparing i forkant av eldrebølgen som en årsak. Andre årsaker han trakk fram er sentralbankers kjøp av obligasjoner, stor likviditet i markedene og ikke minst internasjonale regelverksendringer for livselskaper og pensjonskasser som fører til at selskapene investerer eiendelene sine slik at de svinger mest mulig i takt med de lange rentene.