Ekstremværet gir skader for millioner

Ekstremregnet herjer Norge. I løpet av de fem siste dagene har voldsomme skybrudd i Fredrikstad, Trondheim og Bergen gjort skader for nærmere 30 millioner kroner.

Fredrikstad ble rammet av ekstremnedbør fredag, Trondheim mandag og Bergen onsdag.

En foreløpig oversikt basert på tall fra forsikringsselskapene viser at det er meldt inn flere hundre skader i de tre byene. Trolig dreier det seg om skader for minst 30 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

I tillegg kommer skadene etter regnflommen i Oppland på søndag.
En lignende hendelse med ekstremnedbør i Oslo, Akershus og Vestfold 23. juni påførte skader for nærmere 70 millioner kroner. Over 700 skader ble meldt inn til forsikringsselskapene.

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser at naturskader stadig oftere skyldes ekstremnedbør. I løpet av de fire-fem siste årene har erstatningsutbetalingene etter ekstremnedbør økt med mer enn 30 prosent.