Ekstrautbetaling til eierne

Etter fremleggelsen av svært gode tall for 3. kvartal har ledelsen i Veidekke foreslått å betale ut ekstraordinært utbytte.

Med bakgrunn i Veidekkes sterke finansielle stilling, den gode resultatutviklingen og kontantstrømmen fra driften, samt tidligere realiseringer av ikke driftsavhengige investeringer, har styret i Veidekke ASA besluttet å foreslå utbetaling av et ekstraordinært ubytte på kr. 12,- pr. aksje, totalt 343,3 mill. kroner. Forslaget vil bli fremlagt for ekstraordinær generalforsamling i Veidekke ASA den 17. november 2005.