Ekspert-støtte til krav om statlig eierfond

Økonomiprofessor Michael Hudson gir full støtte til LOs krav om et statlig eierkapitalfond. – Oljepengene må investeres strategisk før de er tapt for alltid, sier han.

Kravet om at staten må gå inn og sikre strategisk viktige selskaper og kompetanse på norske hender fikk ny styrke da industrikonsernet Elkem gikk til kinesiske Bluestar. Nå varsler nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) at en eventuell etablering av et statlig eierkapitalfond blir viet betydelig oppmerksomhet i eierskapsmeldingen som er på trappene.

Økonomiprofessor Michael Hudson, som i disse dager svinger svøpen over investeringsprofilen til det norske oljefondet, gir utvetydig støtte til kravet fra LO. Han mener et skifte fra en rent finansiell investeringsprofil, som i dag, til en strategisk investeringsprofil for framtida, er avgjørende for å hindre at hele oljefondet til slutt går tapt.

– Ja, selvsagt bør dere ha et slikt fond og gjerne i kombinasjon med et framtidsinstitutt som kan analysere og rådgi regjeringen om Norges behov de neste tiårene. Dette handler jo om hvilken framtid dere ønsker å skape for dere selv, sier Hudson til NTB.

Refser regjeringen

Den amerikanske økonomen er tilknyttet Universitetet i Missouri i Kansas City, men er kanskje mest kjent som rådgiver for flere amerikanske regjeringer og som finansanalytiker på Wall Street. Nå refser han den norske regjeringen for investeringsprofilen til Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet. Den er for snever og har utelukkende som mål å gi finansiell avkastning – kanskje 4 prosent årlig – når den burde vært strategisk og framtidsrettet og brukt til å skape utvikling og vekst hjemme snarere enn ute, ifølge Hudson.

– Norge gjør det stikk motsatte av hva de fleste andre land gjør med sine fond. Kina, Singapore og andre land lager planer for hva økonomien trenger for å vokse om 10, 20 og 50 år samt hvilke råvarer, matvarer og teknologier de trenger. De kjøper seg kontroll over disse teknologiene og råvarene, sier han.

– Men oljefondet er ikke innrettet for å kjøpe majoritetsandeler i selskaper, men for å bli forvaltet på samme måte som en liten familien forvalter sparepengene sine, sier han.

Gullalderen over

Etter en bemerkelsesverdig vekst i aksje- og obligasjonsmarkedene siden 1990-tallet er gullalderen nå over. Investorene rømmer Wall Street til fordel for Bric-landene (Brasil, Russland, India og Kina). Oljefondets fortsatte investeringer i nettopp aksjer og obligasjoner gjør i dag lite annet enn å kanalisere penger ned i lommene til økonomene, ifølge Hudson.

– Økonomene har en eneste hensikt med det de driver med – å ta pengene deres. Det er den måten de tjener penger på. Norges tap er økonomenes gevinst. Norge kan tape hele oljefondets beholdning på over 500 milliarder dollar hvis dere fortsetter slik. Se på Island og Irland. De tok også dårlige veddemål – og tapte, sier han.

Hudson mener det er ironisk at det er Litteraturhuset som har hyret ham til å gjøre sin analyse av oljefondet. For hans virkelighetsbeskrivelse av «det finansielle spillet» finnes ikke i pensum i de økonomiske studiene, men de finnes i litteraturen og filmen.

– Det er en grunnleggende mangel her i landet på forståelse for hvordan det finansielle systemet fungerer. Det er sjokkerende, sier Hudson. (©NTB)