Eivind Grøv (t.v) er nytt æresmedlem i NFF. Han fikk den høythengende utmerkelsen av NFF-styreleder Frode Nilsen.

Eivind Grøv nytt æresmedlem i NFF

SINTEF-sjefforsker og NTNU-professor Eivind Grøv er nytt æresmedlem i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

- Æresmedlemskapet går til den aktive, reflekterte, positive og alltid tilstedeværende Eivind Grøv, sa NFF-styreleder Frode Nilsen da han tildelte Grøv den høythengende utmerkelsen under Fjellsprengningskonferansen.

Startet som rådgiver

Eivind Grøv har jobbet med tunneler og geologi helt siden han var ferdig utdannet ved NTH i 1983. Han jobbet mange år i rådgiverbransjen med ansvar for geologisk kartlegging, prosjektering og oppfølging av geologiske parametere i samspill med valgt teknologi på en rekke ulike prosjekter særlig undersjøiske tunneler.

Opptatt av bergets egenskaper som byggemateriale

I 2005 ble Grøv tilknyttet SINTEF Byggforsk hvor han gjennom ulike prosjekter har fått muligheten til å fordype seg i hvordan tunnelbransjen kan utnytte berget og dets geologiske egenskaper som byggemateriale.

Grøv har gjennom store deler av sin yrkeskarriere vært genuint opptatt av å optimalisere bruken av berget som byggemateriale, og har gjennom en rekke av sine oppdrag jobbet særlig med å videreutvikle injeksjonsmetodikk og bruk av ulike former for sprøytebetong.

Attraktiv foredragsholder

- Den unike og brede spisskompetansen som æresmedlemmet har opparbeidet gjennom sitt mangeårige virke innen tunnel- og anleggsbransjen, herunder også gjennom aktiv deltakelse innen NFFs mange arenaer, har gjort han til en meget attraktiv foredragsholder. Han har tidligere i karrieren sagt: «å markedsføre seg på konferanser og å skrive artikler, det får andre ta seg av», men bare i regi av NFF har Grøv vært arrangør og/eller foredragsholder på 45 – 50 ulike arrangementer i tillegg til alle de arrangementene hvor han har vært deltaker, sa Frode Nilsen i forbindelse med utdelingen av æresmedlemskapet.

Internasjonalt engasjement

I juryens begrunnelse fremheves også Grøvs store internasjonale engasjementet og et meget aktivt og brennende faglig engasjement innen arenaer for både erfaringsutveksling og nettverksbygging.

– Dette har bidratt til at Grøvs navn er viden kjent i tunnelmiljøer over store deler av verden. Dette er virkelig en person som har bidratt til å sette norsk tunnelteknologi på verdenskartet, samt bidratt til å promotere den virksomheten som NFF utøver på vegne av den norske tunnelbransjen, sa NFF-styrelederen før prisen ble tildelt.

Eivind Grøv Han meldte seg inn i NFF i 1994 og var leder i NFF i perioden 2009 – 2011. Han har sittet i styret i den internasjonale tunnelforeningen, ITA, gjennom flere år og også vært Vice-President i ITA.