Eiksund-tunneler til Mesta

Mesta er laveste tilbyder på to tunneler i Eiksundsambandet.

Med anbudssummen ca 85 millioner kroner er Mesta 6 millioner kroner lavere enn Volda Maskin på 91 millioner kroner og 20 millioner kroner lavere enn Leonhard Nilsen & Sønner som har 105 millioner kroner. Vedståelsesfrist er 18. august. Tilbudsarbeidene er en del av Rv 653 Eiksundsambandet i Møre og Romsdal fylke. Dette tilbudet, Tilbud 07 Helgehorn- og Morkaåstunnelen, ligger i kommunene Ørsta og Volda og omfatter bygging av 2 tunneler med lengde ca. 1162 og 600 meter. Forskjæringene og tilstøtende veger er/vil bli opparbeidet i annen entreprise. Tilbudet omfatter alle arbeider med tunnelene, eks. tiltransporterte entrepriser på elektro og asfalt. Begge tunnelene har T8,5-profil med normalt spregningstverrsnitt på 62,3 m2. Tunnelene er forutsatt drevet med en borerigg. Morkaåstunnelen skal drives først