Foto: Jørgen Egeland

Eiendomsspar selger Tjuvholmen Allé 1-5

Eiendomsspar og et selskap etablert av Vika Project Finance med Canica som eneste investor i selskapet, har signert en budaksept for Tjuvholmen Allé 1-5é i Oslo. Overtakelse er planlagt i løpet av november 2020.

Kontorbygget, som er tegnet av Niels Torp, er ett av de største byggene på Tjuvholmen, og huser i dag cirka 750 ansatte. Bygget er fullt utleid til fire leietakere i Advokatfirmaet Selmer, WeWork, Pangea Property Partners og Bearingpoint. Selmer er den største leietakeren med 61 prosent av bygget.

- Transaksjonen inkluderer også 20 innendørs parkeringsplasser. Restaurantene og kunstgalleriet på bakkeplan inngår ikke i transaksjonen, heter det i en pressemelding.

Eiendomsspar oppgir i en børsmelding at salget medfører en verdiøkning på cirka kroner 18 per aksje, sammenliknet med Eiendomsspar sin verdsettelse av eiendommen per 31.12.2019.

- Det er vemodig å selge én av de absolutt flotteste eiendommene i vår portefølje. Det gleder oss imidlertid stort at det er en solid og langsiktig aktør som Canica som blir ny eier. Eiendomsspar kjøpte bygget i 2011 og det har vært et fantastisk bygg å eie og jobbe med, gjennom disse årene. Vika Project Finance / Canica kom raskt på banen etter at vi gikk ut i markedet med eiendommen og har opptrådt svært effektivt, profesjonelt og beslutningsdyktig. Det endte dermed med at vi ble enige om en budaksept før vi fikk presentert prospektet i markedet, sier Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar, i meldingen.

Due diligence vil starte umiddelbart, og overtakelse er planlagt i løpet av november 2020.

Pangea Property Partners har vært finansiell rådgiver for Eiendomsspar.