Eiendomsrådgiver - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg utleie
FylkeHedmark
StedElverum
Søknadsfrist05.10.2014

Til Forsvarsbygg utleie, eiendomsforvaltning, grunneiendom og skyte- og øvingsfelttjenster søker vi etter eiendomsrådgiver som vil få ansvar for forvaltning av grunneiendom, herunder utarbeidelse av rutiner, oppfølging av kontrakter, jordskiftesaker, konsesjoner m.m. Videre innebærer stillingen budsjettarbeid, rapportering og prosjektledelse innen eiendomsfaglige og grunneiendomsrelaterte prosjekter.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Oversikt over innleiekontrakter, kontroll av dekningsomfang, besørge samsvar mellom øvings/ sikkerhetsmessige behov og faktisk kontraktsdekning
 • Sikre korrekt informasjon i Helhetlig eiendomsregister (HER)
 • Avdekke og rette mangler, utarbeide tiltaksplaner for retting av mangler
 • Iverksette/ støtte markedsområdene med avtaletolkning, gjennomføring av revisjon, erverv av nye arealer/ rettigheter, tilrettelegge for forhandlinger, herunder verdsetting, utarbeide kontrakter og kartbilag
 • Iverksette oppmåling og matrikulering av grenser for eid/ leid areal og rettigheter
 • Innhente underlagsmateriale, herunder tolkning av kontrakter
 • Avklaring av rettighetsspørsmål, initiere og følge opp rettslige prosesser. Kartforretninger, grensegangsforretninger, rettsutgreiing mv.
 • Oversikt over innleieportefølje av sivile skytebaner
 • Saksbehandling og utarbeide rutiner innen jordskiftesaker, makeskifte, tinglysing, sletting av servitutter/ klausuler, avklaring/ opprydding av kompliserte eiendomsforhold, grensegang, rekvirering av kartforretning m.m
 • Saksbehandling knyttet til utleie- og innleiekontrakter på våre eide og leide grunneiendommer, inklusiv servitutter og klausler
 • Generell saksbehandling og øvrige arbeidsoppgaver innen eiendomsfaget
 • Rådgivning innen fagområdet, med hovedvekt mot markedsområdene

Kvalifikasjoner

 • 5 årig høgskoleutdanning innen eiendomsfag eller tilsvarende
 • Erfaring i bruk av relevant dataverktøy, herunder geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Må kunne kommunisere på engelsk
 • Ønskelig med erfaring fra drift og vedlikehold av EBA
 • Må kunne sikkerhetsklareres.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og systematisk
 • God gjennomføringsevne
 • Tar initiativ
 • Opptatt av å være faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør/ senioringeniør (kode 1087/ 1181) iht Statens lønnsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstige boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Thomas Getz - Senioringeniør - (+47) 48143170

Per Siem - Sjef grunneiendom- og skyte- og øvingsfelttjenester - (+47) 97159039


Vis flere stillinger: