Eiendomsomsetning passerte 100 milliarder i forrige kvartal

I 3. kvartal 2014 ble det for første gang, i løpet av ett kvartal i Norge, tinglyst en samlet omsetning av fast eiendom på mer enn 100 milliarder kroner.

Drøyt 80 milliarder kroner besto av bebygde boligeiendommer i fritt salg, viser nye tall fra SSB.

I alt ble det tinglyst om lag 49 500 omsetninger av fast eiendom i 3. kvartal 2014. Det er 600 flere enn i 3. kvartal 2013. Samlet verdi for de omsatte eiendommene utgjorde 100,1 milliarder kroner, en stigning på 2,0 milliarder kroner fra 3. kvartal i fjor.

Litt lavere boligsalg

Storparten av omsetningene av fast eiendom består av boliger. Det ble tinglyst i alt 25 800 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 3. kvartal 2014, en nedgang på 1 prosent sammenliknet med 3. kvartal i fjor. Samlet verdi for de omsatte eiendommene var 80,5 milliarder kroner, som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 3,1 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 3. kvartal 2014, med 4,5 millioner kroner. Deretter følger Akershus og Rogaland, med henholdsvis 3,8 millioner og 3,6 millioner kroner.

Av de omsatte boligeiendommene var 24 500 boliger på eid tomt, mens de resterende 1 300 var boliger på festet tomt.

Færre solgte hytter og fritidshus

I alt ble det i 3. kvartal 2014 omsatt i underkant av 3 400 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenliknet med samme kvartal i 2013 var det en reduksjon på 1 prosent. Det ble omsatt vel 2 600 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde i overkant av 700 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatte fritidsbolig på eid tomt var 1,5 millioner kroner, mens gjennomsnittet for hytter på festet tomt var 1,4 millioner kroner.