Eiendomsforvalter

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist27.10.2014

Vi søker engasjert og handlekraftig eiendomsforvalter for bygg og eiendom i Statens vegvesen region øst. Som eiendomsforvalter vil du ha ansvaret for egen eiendomsportefølje av innleide og eide eiendommer i et definert område. I tillegg er stillingen tillagt et fagansvar for prosjekter i hele regionen.

Du vil inngå i et engasjert team på 9 ansatte som har ansvaret for hele regionens eiendomsportefølje av over 100 eiendommer.

Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Organisere og planlegge drift og vedlikehold av eiendommene
  • Budsjettering og økonomistyring
  • Forvalte kontrakter og drifte samarbeidet med huseier og eksterne leverandører
  • Planlegge og gjennomføre prosjekter i egen portefølje og andre definerte prosjekter i regionen
  • Gi faglig og operativ støtte i prosjekter i hele regionen

Ønsket bakgrunn

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis med tekniske fag. Tilleggskompetanse innen økonomiske fag er ønskelig. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring fra ledelse/gjennomføring av driftsoppgaver tillegges vekt. Det er viktig at du har erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter knyttet til eiendom (ombygging/rehabilitering/nybygg).

Vi legger vekt på

  • Sterk faglig bakgrunn og erfaring
  • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
  • God gjennomføringsevne
  • Serviceinnstilling, entusiasme og godt humør

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte, og du får tilgang til mange goder som er viktige i den livssituasjonen du er i.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2 % til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene så langt det lar seg gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Espen Paulsen

Telefon

928 42 787

Sylfest Teigen

Telefon

934 03 675


Vis flere stillinger: