Eiendomsforvalter, region vest

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg, region vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt forvaltingsareal er ca. 430.000 m². Regionen har 82 ansatte ved kontoret og på eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.


FirmaStatsbygg, region vest
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist30.09.2014

Vi har pga. permisjon, ledig ett vikariat som eiendomsforvalter, eventuelt en assisterende eiendomsforvalter for kandidat med høy utdannelse med begrenset erfaring. Vi ønsker fortrinnsvis eiendomsforvalter med byggteknisk eller juridisk udanning, med erfaring innenfor eiendomsforvaltning og -utvikling. Eiendomsforvalter er en spennende og variert stilling, som har totalansvar for egen eiendomsportefølje og driftspersonell. Stillingen rapporterer til forvaltningssjef. En assisterende eiendomsforvalter arbeider med mye av de samme oppgavene, men får ikke selvstendig ansvar for kunde og personal. Målsettingene for forvaltningen er god kundepleie, kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold av alle regionens eiendommer. Totalt er det 18 ansatte på regionkontoret, som ligger sentralt i Bergen sentrum. Stillingen er ett vikariat frem til 31.12.15.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen
 • Personalansvar for driftsansatte
 • Kundeansvar for eiendomsportefølje
 • Økonomiansvar, herunder ansvar for budsjett/resultat
 • Oppfølging av leiekontrakter
 • Prosjektledelse for mindre byggeprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Bachelor- eller Masternivå, fortrinnsvis innenfor byggteknisk, juridisk eller økonomisk udanning
 • Utstrakt erfering kan kompensere for høyere utdanning
 • Kunnskap, erfaring og interesse for eiendomsforvaltning og -utvikling
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet
 • Kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
 • God økonomiforståelse og IT-kunnskaper
 • Førekort klasse B

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og strategisk
 • Selvstendig og intiativrik
 • Strukturert og ha helhetsperspektiv

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter. Det er en viktig målsetting i Statsbygg å legge forholdene til rette for kompetanseheving. Statsbygg har etablert et eget opplæringstilbud og en stipendordning.
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gunstig boliglånsordning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr. 60 - 73, for tiden kr 509.100 - kr 650.800. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt kvalifisert arbeidskraft kan høyere lønn vurderes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Søk stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Kjartan Nesset

forvaltningssjef

Telefon

959 12 831

Torbjørn Nævdal

regiondirektør

Telefon

951 19 221

Vis flere stillinger: