Eiendomsdirektør

Statsbygg har 830 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontor. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Firma Statsbygg
Fylke
Søknadsfrist03.03.2011

Eiendomsdirektøren har ansvaret for Norges mest spennende eiendomsportefølje. Statsbygg har eiendommeri hele Norge fra Gimlemoen i sør til Frølageret på Svalbard i nord og i tillegg 100 eiendommer i 57 land som utenrikstjenesten bruker. Eiendomsavdelingen har 485 ansatte hvorav 345 ved eiendommene. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledelse.

Spørsmål rettes til: adm. dir. Øivind Christoffersen, mob: 901 89 328

Søknadsfrist: 03.03.2011

Se fullstendig utlysningstekst: www.statsbygg.no/jobb

Vis flere stillinger: