Eiendomsbransjen vil ha borgerlig boligpolitikk

Boligprisene steg kraftig i august, noe som overrasket bransjen. Sterke aktører i boligmarkedet mener landet trenger en ny boligpolitikk og oppfordrer velgerne til å stemme borgerlig.

Den faste månedlige presentasjonen av boligtallene som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) gir, fikk mandag et uvanlig politisk tilsnitt.

Effs administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer benyttet anledningen til å komme med klare anbefalinger foran neste ukes valg.

– 9. september står vi overfor et veldig viktig veivalg. Vi mener boligpolitikken de borgerlige partiene vil føre, vil gjøre boligmarkedet i Norge bedre og føre til raskere boligbygging og mindre klasseskiller, uttalte Dreyer.

Eff og Huseiernes Landsforbund har på eget initiativ sammenstilt en liste med sju boligpolitiske tiltak basert på de fire borgerlige partienes ulike partiprogram. Dette har de gjort for å synliggjøre hvorfor de mener borgerlig side har den beste boligpolitikken.

– Økt klasseskille

Eff og Huseiernes Landsforbund anklager samtidig den rødgrønne regjeringen for å ha gjort boligbyggingen dyrere, mindre fleksibelt og mer byråkratisk gjennom sine åtte år i regjering.

– Det har gjort at veldig mange boligprosjekter ikke har kommet i gang, slik at tilbudssiden har blitt altfor lav i forhold til etterspørselen, sier Dreyer til NTB.

Organisasjonene mener også at det økte kravet til egenkapital for å få boliglån, som regjeringen har innført, har ført til et klasseskille i boligmarkedet der unge med god betjeningsevne, men liten egenkapital, blir stengt ute.

Sterke augusttall

Augusttallene som ble lagt fram mandag, viser at boligprisene var 3,9 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og 5,8 prosent høyere enn fjorårets gjennomsnittspris.

– Vi forventet en prisvekst i august, men årets august måned er likevel sterkere enn normalt, tatt i betraktning de sesongjusterte prisene. I tillegg har det vært høy aktivitet, med mange nye boliger ut i markedet, høy omsetning og ganske rask salgstakt, sier Dreyer.

Prisene var 2,4 prosent høyere enn i juli. Korrigert for sesongvariasjoner var økningen på 1,1 prosent fra juli.

Færre ville budrunder

Eff forventer imidlertid en utflating av prisen utover høsten og tror det meste av årets prisoppgang nå er tatt ut.

– Vi har et veldig stort utbud av boliger, det høyeste siden juni 2010. Det gjør at kjøperne har mer å velge mellom og bedre tid, sier Dreyer.

Flere steder har dette ført til betydelig tregere salgstakt enn tidligere. I Stavanger tok det i snitt 34 dager å få solgt en bolig i august i år sammenlignet med 19 dager i august i fjor.

– Selgere kan ikke lenger forvente å få solgt langt over takst, men vi opplever at markedet er sunt og i balanse, sier Dreyer.

Sterkest prisvekst de siste tolv månedene var det i Tromsø. Stor prisvekst var det også i Trondheim og Drammen. I motsatt ende av skalaen ligger Kristiansand med nedgang i boligprisene det siste året. (©NTB)