EHS/HMS ingeniør

Gyproc AS utvikler, produserer og markedsfører systemer for lett byggeteknikk med gipsbaserte byggeplater til byggebransjen. Bedriften eies av det franske konsernet Saint-Gobain, som er verdens ledende produsent av blant annet gipsplater og gipsplatebaserte systemer til byggeindustrien. Saint-Gobain har en årlig omsetning på ca 40 mrd og 172.000 ansatte.

Gyproc sin historie i Norge strekker seg tilbake til 1953. I oktober 1990 åpnet Gyproc gipsplatefabrikk i Fredrikstad dørene for egen produksjon og har i dag 74 ansatte.

Hovedkontor og fabrikk er lokalisert på Øra i Fredrikstad.

FirmaGyproc
FylkeØstfold
StedGamle Fredrikstad
Søknadsfrist21.05.2018

EHS/HMS ingeniøren går over i ny stilling og det søkes derfor etter dennes etterfølger. Stillingen er meget sentral i selskapet og sitter i ledergruppen sammen med Supply Chain Manager, produksjonssjef, kvalitetssjef og vedlikeholdssjef.

EHS/HMS ingeniøren jobber på tvers i hele organisasjonen fra operatørnivå til ledernivå. Derfor er det viktig å være god til å kommunisere og skape forståelse for viktigheten av området i selskapet. Vedkommende vil også inngå i et internasjonalt team med sete i København og vil derfor være del av et fagmiljø både i Norge og internasjonalt.
HMS har en solid forankring i organisasjonen og er et område som prioriteres høyt.

Arbeidsoppgaver

 • Være pådriver og initiativtaker for at HMS og Site-Risk (HMSR) drives på en sikker måte og å redusere personalets eksponering for risiko og skader.
 • Etablere overordnede HMS rutiner/system og sikre at dette inkluderes i styringssystemet.
 • Påse at lover og regler etterfølges.
 • Bidra aktivt til å vurdere risikobilde i gjennomføring og følge opp aksjoner.
 • Bidra aktivt med risikoanalyser for å sikre at det jobbes systematisk med HMS.
 • Ansvarlig for oppfølging av skader og uønskede hendelser, i samråd med avdelingsleder.
 • Myndighetskontakt med relevante tilsynsmyndigheter.
 • Være industrivernleder og sørge for at nødvendig opplæring og øvelser gjennomføres.
 • Bidra til at Gyproc alltid leverer i samsvar med, og tilfredsstiller alle de krav som stilles for å kunne beholde sertifikatene ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 og OHSAS 18001.
 • Sørge for å etablere interne revisjonsplaner og gjennomføre disse.
 • Lean/WCM. Pilareier for Helse- og Sikkerhet og Miljø.
 • Følge og aktivt og bidra til å gjennomføre Saint-Gobains forretningside, visjon, policies, virksomhetsplaner, interne helse- og sikkerhetsstandarder, miljøstandarder og Site-Risk standarder.
 • Gjennomføre relevant opplæring i forhold til HMSR.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års erfaring med HMS/EHS
 • Revisjonsbakgrunn, erfaring med styringssystemer og risikoanalyser
 • Kjennskap til industrivern/industrivernleder
 • Det er en fordel med prosessforståelse

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • HMS
 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Diplomatisk
 • Trygg og tillitsskapende
 • Utadvendt
 • Systematisk og strukturert
 • Proaktiv og initiativrik
 • Gode lederegenskaper
 • God til å kommunisere og involvere
 • Etterrettelig og vant til å dokumentere
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Positiv innstilling og vilje til å stå på

Vi tilbyr

 • Meget sentral stilling med stor påvirkningsmulighet i et internasjonalt selskap.
 • Ta del i et spennende, internasjonalt faglig nettverk.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål om stillingen

Ole Christian Stubberud

Partneri Garuda Executive Search & Selection

Telefon 415 69 331

Søk stilling

Vis flere stillinger: