Eget infrastruktur-departement

I og med at Samferdselsdepartementet ikke makter å koordinere sine ulike etater, bør vi snarest opprette et nytt departement som dekker all infrastruktur i Norge. Der må vi samle alt som har med kommunikasjon som vei, jernbane, tele og flyplasser å gjøre.

Men i tillegg må vi også overføre ansvaret for havneutbygging fra Fiskeridepartementet – og vi bør også legge deler av NVE under dette nye superdepartementet. I tillegg må deler av Næringsdepartementets ansvarsområder legges til dette nye departementet.

Vi ser heller ikke bort fra at deler fra andre departement bør overføres til det nye superdepartementet.

Om den rødgrønne regjeringen fortsetter bør Trond Giske lede dette departementet. Da kan det kanskje bli en bedring. Det kan ikke bli verre enn det som vi opplever nå, jvr siste dagers kaos i Oslo-området. Om Høyre blir det ledende regjeringspartiet er det folk der som kan ta oppgaven.

En ting er den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet, men det sitter også en administrasjon der som for lengst burde ha fått avløsning. En ide er at nåværende vegdirektør Terje Moe Gustavsen kan få et overordnet administrativt ansvar for hele sektoren.

Alt henger sammen med alt også når det gjelder kommunikasjoner og infrastruktur. Det blir villere, våtere og varmere vær – og vi opplever nå daglig hva dette betyr for folk rundt om i landet. Skal vi makte å møte naturens utfordringer må samfunnet samordne sine ressurser. Da kan et nytt super infrastruktur innenriksdepartement være nøkkelen.

Vi har ingen tro på at byråkratene tar noe initiativ i denne saken. Her må det politisk mot og handlekraft til.