Effektivitetsrapport klar

Thorbjørn Ingvaldsen og Dag Fjeld Edvardsens Effektivitetsanalyse av Byggeprosjekter er nå klar.

De minst effektive byggeprosjektene er dobbelt så dyre som de mest effektive. Prosjektledelsen har svært mye å si for effektiviteten. Dette er ett av funnene fra et femårig forskningsprosjekt om effektivitet i byggebransjen. Undersøkelsen presenteres i en ny rapport fra SINTEF Byggforsk.

Verktøy til forbedring
Firmaer som er opptatt av å bygge mer lønnsomt, får med denne rapporten et nytt utgangspunkt for å øke sin effektivitet.

Rapporten trekker fram 14 forklaringer på hva som helt klart fremmer effektivitet i et boligblokkprosjekt. Den setter dermed fingeren på områder hvor svært mange bedrifter og firmaer har et betydelig forbedringspotensial, og gir en rekke innspill til vinklinger som bedriftene, prosjektledere og ansatte i byggebransjen kan bruke til å lære å bli bedre av.

Pionerarbeid
Et omfattende datatilfang om 122 prosjekter fra 2000 til 2005 og fem års forskning ligger bak den vidtfavnende analysen. Rapporten kan brukes som oppslagsverk og inspirasjonskilde for generell læring.

Men den gir også et faglig grunnlag for bedre kartlegging av prosjekter, og presenterer nye og mer presise begreper for å fange opp kjernen i hva effektivitet går ut på, som effektivitetstall og andre nærmere definerte nøkkelfaktorer.

Oppsiktsvekkende
At det lønner seg å bygge med kvalitet fra starten av og unngå reklamasjon, er kanskje ikke overraskende. Men med denne rapporten er det for første gang slått vitenskapelig fast - noe som er oppsiktsvekkende og grunn til å ta på alvor. Nærmere 60 % av forklaringene på effektivitet er ellers knyttet til sider ved ledelse, og det er noe hver enkelt bedrift kan ta tak i.