EBL vil likestille vannkraft med olje offshore

Energibedriftenes landsforening (EBL) lanserte fredag en løsning på hjemfallssaken som innebærer at eierskapet til vannkraften blir løsrevet fra driften av kraftverkene.

Forslaget er inspirert av det systemet som benyttes på norsk sokkel. Ressursene der er i sin helhet statens eiendom mens adgangen til å utvinne dem er åpen for alle og gis av staten for en begrenset periode.

- Tilsvarende kunne man for vannkraften etablere et prinsipp som fastslår at all vannkraft over en viss størrelse skal eies av det offentlige, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i EBL.

Han mener dagens offentlig eide produksjonsanlegg kan drives videre av dem som i dag er eiere, men de bør også kunne leie ut sine anlegg i en begrenset periode til andre selskap.

- Et slikt system må i tilfelle gjennomføres uten forskjellsbehandling. Norske og utenlandske selskap må behandles likt. Det samme må private og offentlige, sier Bysveen til nettavisen Montel Powernews.